Om de nasjonale delegasjonene

Færre grænsehindringer, mere vækst
Fotograf
Job & Magt / Johan Wessman
Hvert nordisk land har en delegasjon til Nordisk Råd. Delegasjonene skal overvåke at beslutninger i rådet og ministerrådet gjennomføres nasjonalt.

Delegasjonene består av medlemmer som er valgt av de respektive landenes parlamenter.

Valg skjer én gang i året. Kun den som er valgt til landets parlament kan velges som medlem i delegasjonen. Forskjellige politiske retninger skal være representert.

Hvert lands delegasjon velger ordfører og varaordfører blant sine medlemmer.

Delegasjonene har nasjonale sekretariater som er plassert i de respektive parlamentene.