Yhteistyöministerien aloitteet

Yhteistyöministerit tekevät aloitteita hyvin monenlaisista hankkeista ja panostuksista, joiden tavoitteena on vahvistaa Pohjolaa alueena. Täällä voit lukea lisää yhteistyöministerien priorisoimista aloitteista.

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.  

Lapset ja nuoret

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisotyön tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille hyvät elinolosuhteet ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Kestävä kehitys

Pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on yksi maidemme tärkeimmistä haasteista. Kestävyysnäkökulma on sisällytettävä kaikkeen Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävään työhön. Vuosina 2017–2020 Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa ensisijaisesti ”Sukupolvi 2030” -ohjelmaa, joka edistää Agenda 2030:n toteuttamista Pohjoismaissa.

Rajaestetyö

Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena. 

Info Pohjola – Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, josta saa apua Pohjoismaissa muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun ja yrittämiseen. Info Pohjola työskentelee koordinoidusti koko Pohjolassa ja toimii kaikissa viidessä Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Arktis

Pohjoismaat ovat vahvasti sitoutuneet kysymyksiin, jotka koskevat ainutlaatuista, karua ja samalla haavoittuvaista arktista aluetta.

Viro, Latvia ja Liettua

Pohjoismaat ovat kehittäneet Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tiivistä yhteistyötä 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Venäjä-yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo, että Venäjän kehityksellä on Pohjoismaille ratkaiseva merkitys.

Itämeren alueen yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on Itämeren alueella useita yhteistyökumppaneita, ja se osallistuu aktiivisesti muuhunkin alueelliseen yhteistyöhön.

Pohjoismaiden länsinaapurit

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden länsinaapurit – Kanada, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Shetlandinsaaret, Irlanti, Skotlanti ja muut – ovat lisänneet yhteistyötään viime vuosina.

Norden i Fokus -toimistot

Norden i Fokus -toimistot tuovat kansalliseen keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Toimistot järjestävät seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät politiikkaan, ympäristöön, kulttuuriin ja elinkeinoelämään.

Pohjoismaiset tiedotustoimistot

Pohjoismaita koskevasta alueellisesta tiedotustoiminnasta vastaavat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin Norden-yhdistykset. Pohjoismailla on lisäksi tiedotustoimisto, joka toimii Etelä-Jyllannissa ja Etelä-Schleswigissä.

Pohjoismainen virkamiesvaihto (TJUT)

Virkamiesvaihto antaa Pohjoismaiden valtionhallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen Pohjoismaan (tai toisten Pohjoismaiden) hallintoon.