Etelä-Jyllannin ja Etelä-Schleswigin pohjoismainen tiedotustoimisto

Pohjoismaisen tiedotustoimiston tehtävänä on koordinoida oman alueensa pohjoismaista toimintaa ja tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tiedotustoimisto levittää pohjoismaista kulttuuria Tanskan ja Saksan välisellä raja-alueella monenlaisten tapahtumien avulla. Esimerkkinä voidaan mainita pohjoismaiset kirjailijavierailut, taidenäyttelyt, konsertit, lukupiirit ja matkat eri Pohjoismaihin. Lisäksi toimiston tehtävänä on vahvistaa muun Pohjolan tietämystä Etelä-Jyllannista ja Etelä-Schleswigistä.

Information

Postiosoite

Dansk adresse:
Postboks 528,
DK-6330 Padborg

Besøgsadresse:
Norderstr. 59,
D-24939 Flensborg

Contact
Puhelin
+ 49 461 8697 111
Sähköposti