Sisältö

  03.09.04 | Julkilausuma

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  03.01.20 | Tiedot

  Pohjoismaiden arktinen yhteistyö

  Suuri osa Pohjoismaista ja niiden merialueista kuuluu Arktiseen alueeseen. Pohjoismaat ovatkin vahvasti sitoutuneet kysymyksiin, jotka koskevat tätä ainutlaatuista ja karua mutta myös haavoittuvaista aluetta. Pohjoismaat tekevät yhteistyötä parantaakseen pohjoisten alueiden väestön elin...

  22.02.22 | Uutinen

  Pohjoismaiden neuvostolla ja EU-parlamentilla ensimmäinen virallinen kokous

  Pohjoismaiden neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on ollut Helsingissä kaksipäiväinen kokous. Asialistalla olivat muun muassa kyberturvallisuus, Arktis ja ilmastoasiat. Kyseessä oli ensimmäinen kokous sen jälkeen, kun organisaatiot virallistivat yhteistyösuhteensa.

  01.11.21 | Uutinen

  Kestävä kehitys uuden arktisen yhteistyöohjelman keskiössä

  Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma 2022–2024 on hyväksytty Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa. Kestävä Arktis -nimisessä yhteistyöohjelmassa kiinnitetään huomiota alueen kestävään kehitykseen.