Samarbejdsministrenes initiativer

Samarbejdsministrene tager initiativ til en lang række projekter og indsatser, som har fokus på at styrke Norden som region. Her kan du læse mere om nogle af samarbejdsministrenes prioriterede initiativer.

International profilering af Norden

Norden har momentum internationalt. Med en fælles profilering af Norden ønsker vi at fremhæve det, som vi har til fælles: Vores nordiske perspektiv, vores værdier og en kultur, som udspringer af en fælles historie.  

Børn og unge

Målet for arbejdet med børn og unge i Nordisk Ministerråd er at skabe gode livsvilkår for børn og unge og øge deres mulighed for indflydelse.

Bæredygtig udvikling

De nordiske lande er enige om at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Alt arbejde som udføres inden for rammerne af Nordisk Ministerråd skal have et integreret bæredygtighedsperspektiv. I perioden 2017-2020 arbejder Nordisk Ministerråd primært med programmet "Generation 2030" for at støtte gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden.

Grænsehindringsarbejdet

Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. 

Info Norden - Nordisk Ministerråds informationstjeneste

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste for personer, som flytter, arbejder, studerer eller driver virksomhed i et andet nordisk land. Info Norden arbejder koordineret i hele Norden og er til stede i alle otte nordiske lande.

Arktis

Norden er stærkt engageret i spørgsmål som angår dette unikke, men sårbare område.

Estland, Letland og Litauen

Nordisk Ministerråd har siden begyndelsen af 1990’erne udviklet et nært samarbejde med Estland, Letland og Litauen.

Samarbejdet med Rusland

Nordisk Ministerråd mener, at udvikling i Rusland har afgørende betydning for Norden.

Samarbejde i Østersøregionen

Nordisk Ministerråd har et antal samarbejdspartnere i Østersøregionen og deltager aktivt i andet regionalt samarbejde.

Nordens naboer i vest

Det er et øget samarbejde mellem Nordisk Ministerrråd og nabolandene i vest: Canada, USA, Storbritannien, Shetlandsøerne, Irland, Skotland og andre lande.

Norden i Fokus

Norden i Fokus giver den nationale debat en nordisk vinkel. Norden i Fokus arrangerer seminarer og debatmøder om aktuelle emner inden for politik, miljø, kultur og erhvervsliv.

Nordiske informationskontorer

Den regionale informationsvirksomhed om Norden varetages af Foreningerne Norden i Sverige, Finland, Norge og Island. Herudover drives et nordisk informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig.

Nordisk tjenestemandsudveksling (TJUT)

Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet.