Kulturarv er en forudsætning for en tryg og fredelig udvikling i verden

30.10.19 | Deklaration
De nordiske kulturministres erklæring om kulturarven som præmis for en tryg og fredelig udvikling i verden og betydningen af at forhindre ulovlig handel med kulturgenstande.

Information

Adopted
30.10.2019
Location
Stockholm

De nordiske kulturministre har på deres møde i Stockholm den 30. oktober 2019 vedtaget følgende erklæring

 

Vi, de nordiske kulturministre,

har bemærket, at FN’s sikkerhedsråd i flere resolutioner – senest i resolution 2462 (marts 2019) om terrorfinansiering – opfordrer til en styrkelse af den nationale indsats for at forhindre ulovlig handel med kulturgenstande samt rapportering vedrørende tiltag

har noteret flere vigtige initiativer i opfølgningen på den nordiske ministererklæring fra 2015 med bl.a. to nordiske konferencer og et koordineringsmøde mellem nordiske kulturmyndigheder. Lignende regionale workshops og seminarer har på det seneste også fundet sted i andre regioner i regi af UNESCO, INTERPOL, WCO og EU

fremhæver det vigtige arbejde, der er blevet udført i UNESCO, WCO, UNODC og EU vedrørende udviklingen af praktiske værktøjer, som kan hjælpe myndighederne i deres indsats for at forhindre kulturkriminalitet og ulovlig handel

opfordrer nordiske aktører til at udveksle e-læringsplatformene aktivt i deres respektive miljøer

betragter Europarådets konvention om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – som et vigtigt supplement til UNESCO’s kulturkonventioner og til UNIDROIT-konventionen om tilbagelevering af og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

understreger, at Nicosia-konventionen, når den træder i kraft, vil åbne for global tilslutning og dermed kan blive et vigtigt redskab for lande, der har brug for bedre retsbeskyttelse i forhold til kulturskatte

opfordrer i lyset af UNSR 2347 (2018) andre sektorer til også at integrere kultur og kulturarv som en central præmis i deres arbejde med FN’s verdensmål inden for deres respektive områder såsom uddannelse, forskning, klima og miljø samt forsvar og militære operationer

opfordrer alle dele af civilsamfundet til at engagere sig i indsatsen for at værne om verdens kulturarv, samtidig med at vi påtager os et særligt ansvar for at sikre og videreføre vores egen nationale kulturarv

opfordrer myndigheder i Norden til at videreudvikle det nordiske samarbejde i tråd med konklusionerne fra Oslo-konferencen i 2015 med fortsat fokus på koordinering af tiltag, kommunikation, kompetenceudvikling og viden samt kortlægning af eksisterende samarbejde og initiativer

 

Contact information