Ilmastotietokannalle Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto 2021

02.11.21 | Uutinen
Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Photographer
Norden.org/Magnus Fröderberg

Michael Minter, Concito-ajatushautomon ohjelmajohtaja

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon sai tanskalaisen Concito-ajatushautomon Den Store Klimadatabase -ilmastotietokanta. Palkinnon vastaanotti Conciton elintarvikeohjelman ohjelmajohtaja Kööpenhaminassa tiistai-iltana.

Concito-ajatushautomon Den Store Klimadatabase -tietokantaan on koottu Tanskan 500 yleisintä elintarviketta ja laskettu niiden hiilijalanjälki. 

Tietokannalla on laaja yhteiskunnallinen näkökulma, ja sitä voivat käyttää kuluttajien lisäksi myös viranomaiset ja yritykset. Suurimmat mahdollisuudet piilevät siinä, että tietokanta on vapaasti käytettävissä internetissä. Tieto on tunnetusti valtaa, ja Conciton suuri ilmastotietokanta demokratisoi tämän vallan. Tietokanta palkitaankin siitä, että sillä on erinomaiset edellytykset muuttaa käyttäytymistä. 

Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen ympäristöpalkinnon saa pohjoismainen toimija, joka on antanut merkittävän panoksen kestävien ruokajärjestelmien kehittämiseksi.

Palkintolautakunnan perustelu

Maailman elintarviketuotanto aiheuttaa noin neljänneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta voitaisiin ohjata nykyistä kestävämpään suuntaan, tarvitaan tietoa elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä.

Kun hiilijalanjälki on tiedossa, kuluttajat voivat ottaa aktiivisesti kantaa tuotteen käyttöön omassa taloudessaan. Tieto auttaa toivottavasti vähentämään elintarvikkeiden kulutuksen ilmastokuormitusta. 

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saa Den Store Klimadatabase -ilmastotietokanta (The Big Climate Database), koska sillä on edellytykset parantaa elintarvikkeiden kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä Pohjoismaissa.

Tietokannasta saa helposti ja selkeästi tietoa eri elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä, ja kaikki tiedot ovat vapaasti käytettävissä.

Den Store Klimadatabase erottuu joukosta, koska se on niin laaja ja keskittyy elintarvikealaan ja koska sen tietojen keruu on menetelmällistä. Tietokannan pelkistetty toteutus ja suunnittelu sekä laskentamenetelmät ovat helposti monistettavissa ja omaksuttavissa muissa maissa ja muilla sektoreilla, mikä voi edistää monialaisia kestävyyspanostuksia. Lyhyesti sanottuna tietokanta havainnollistaa sitä, miten tarpeellisen tiedon helppo saatavuus voi mahdollistaa kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Concito-ajatushautomon Den Store Klimadatabase -tietokannalla on erinomaiset edellytykset muuttaa käyttäytymistä, joten palkintolautakunta haluaa myöntää sille Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon.   

Katso video Concito-ajatushautomon edustajien kiitospuheesta

Pohjoismaiden neuvoston palkinnot

Pohjoismaiden neuvosto jakaa vuosittain viisi palkintoa: elokuvapalkinnon, kirjallisuuspalkinnon, lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon, musiikkipalkinnon sekä ympäristöpalkinnon. Noin 40 000 euron suuruiset palkinnot jaetaan Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.