Den Store Klimadatabase vinner Nordiska rådets miljöpris 2021

02.11.21 | Nyhet
Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Fotograf
Norden.org/Magnus Fröderberg

Michael Minter, programledare för tankesmedjan CONCITOs livsmedelsprogram

Det var en glad programledare för tankesmedjan CONCITOs livsmedelsprogram som på tisdag kväll gick ut på scenen i Skuespilhuset i Köpenhamn för att ta emot Nordiska rådets miljöpris.

CONCITO Danmarks Grønne Tænketank mottar priset för utvecklingen av Den Store Klimadatabase. Klimatdatabasen har katalogiserat 500 av de vanligaste livsmedlen i Danmark och räknat ut deras CO2-avtryck. 

Initiativet har ett brett samhällsinriktat perspektiv, och kan användas av såväl privatpersoner som myndigheter och företag. Databasens största potential är att den är fritt tillgänglig på internet. Kunskap är som känt nyckeln till makt och den nyckeln demokratiseras med CONCITOs stora klimatdatabas. Priset ges därför till tankesmedjan för dess stora beteendeförändrande potential. 

Årets tema för miljöpriset är initiativ som kan bidra till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem.

Juryns motivering

Världens livsmedelsproduktion står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Tillgång till information om ett livsmedels CO2-avtryck är därför en avgörande faktor för att styra både produktionen och konsumtionen inom livsmedelsområdet i en mer hållbar riktning

När man vet hur stort ett livsmedels CO2-avtryck är, kan man som konsument aktivt ta ställning till om man vill använda det i sitt hushåll. Den vetskapen kan – förhoppningsvis – resultera i en mindre klimatbelastande livsmedelskonsumtion. 

Nordiska rådets miljöpris 2021 tilldelas Den Store Klimadatabase för dess potential att skapa en grund för mer hållbar konsumtion och produktion av livsmedel i Norden.

Databasen ger på ett tilltalande och överskådligt sätt inblick i olika livsmedels CO2-avtryck och all information i databasen är fritt tillgänglig.

Den metodiska inhämtningen av data, det omfångsrika urvalet och inriktningen på livsmedelssektorn är särskilt kännetecknande för Den Store Klimadatabase. I och med att formatet och designen är enkla kan Den Store Klimadatabase och dess beräkningsmetoder lätt anpassas till andra länder och sektorer, till gagn för hållbarhetsinsatser inom fler samhällsområden. Kort sagt visar databasen hur en enkel och tillgänglig förmedling av efterfrågad information kan bli en språngbräda för ändrat agerande på konsumentnivå.

För databasens stora beteendeändrande potential anser bedömningskommittén att CONCITO, Danmarks Grønne Tænketank, ska tilldelas Nordiska rådets miljöpris 2021.   

Se när CONCITO Danmarks grønne tænketank tar emot miljöpriset i Köpenhamn

Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Vinnaren mottar prisstatyetten ”Nordlys” och 300 000 danska kronor som utdelas i förbindelse med Nordiska rådets årliga session.