Den Store Klimadatabase vinner Nordisk råds miljøpris 2021

02.11.21 | Nyhet
Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Fotograf
Norden.org/Magnus Fröderberg

Michael Minter, leder for tenketanken CONCITOs matprogram

Det var en glad leder for tenketanken CONCITOs matprogram som gikk på scenen i Skuespilhuset i København tirsdag kveld for å motta Nordisk råds miljøpris.

CONCITO Danmarks Grønne Tænketank mottar prisen for utviklingen av Den Store Klimadatabase. Klimadatabasen har katalogisert 500 av de vanligste matvarene i Danmark og beregnet deres CO2-avtrykk. 

Initiativet har et bredt samfunnsrettet perspektiv og kan brukes av så vel enkeltmennesker som myndigheter og bedrifter. Databasens største potensial er at den er fritt tilgjengelig på internettet. Kunnskap er som kjent nøkkelen til makt, og den nøkkelen demokratiseres med Concitos store klimadatabase. Prisen gis derfor til tenketanken for databasens store atferdsendrende potensial. 

Årets tema for miljøprisen er initiativer som kan bidra til å utvikle bærekraftige matsystemer.

Juryens begrunnelse

Verdens matproduksjon står for om lag en fjerdedel av utslipp av drivhusgasser. Tilgang til kunnskap om en matvares CO2-avtrykk er derfor en avgjørende faktor for å dytte både produksjonen og forbruket på matområdet i en mer bærekraftig retning.

Når man kjenner en matvares CO2-avtrykk, kan man som forbruker aktivt ta stilling til om man ønsker å bruke den i sin husholdning. Denne kunnskapen vil – forhåpentligvis – resultere i et mindre klimabelastende matforbruk. 

Nordisk råds miljøpris 2021 tildeles Den Store Klimadatabase for dens potensial for å skape grunnlag for mer bærekraftig matforbruk og -produksjon i Norden.

Databasen gir på en lett og overskuelig måte innblikk i de enkelte matvarenes CO2-avtrykk, og all informasjon i databasen er fritt tilgjengelig.

Den metodiske tilnærmingen til innhenting av data, den store mengden matvarer og innretningen mot matsektoren er spesielt kjennetegnende for Den Store Klimadatabase. Med sitt enkle format og design kan Den Store Klimadatabase og dens beregningsmetoder enkelt både skaleres og tilpasses til andre land og sektorer, til nytte for bærekrafttiltak i flere sektorer. Kort sagt demonstrerer databasen hvordan enkel og tilgjengelig formidling av etterspurt informasjon kan bli et springbrett til atferdsendringer på forbrukernivå.

For databasens store atferdsendrende potensial mener bedømmingskomiteen at CONCITO, Danmarks Grønne Tænketank, skal tildeles Nordisk råds miljøpris 2021.   

Se når CONCITO Danmarks Grønne Tænketank tar imot miljøprisen i København

Om Nordisk råds priser

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikkprisen, miljøprisen og barne- og ungdomslitteraturprisen. Vinneren mottar prisstatuetten «Nordlys» og 300 000 danske kroner, som deles ut i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon.