Nuoret haluavat ympäristötuhorikokset Pohjoismaiden asialistalle

02.06.22 | Uutinen
möte mellan unga och ministrar
Valokuvaaja
Ninni Andersson
Luopukaa fossiilisten polttoaineiden tuista ja asettukaa tukemaan uutta kansainvälistä ympäristötuholakia! Siinä kaksi vaatimusta, jotka pohjoismaiset ja balttinuoret esittivät Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministereille Tukholmassa YK:n Stockholm +50 -kokouksen yhteydessä.

– Pohjoismaat ovat huippurikkaita, ja meillä on aivan liian suuri ekologinen ja ilmastojalanjälki. Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden tapa jatkaa fossiilisten polttoaineiden tukemista on alle kaiken arvostelun, sanoi Stockholm+50 Youth Task Forcen jäsen Björn Fondén kokouksen aluksi.

60 vaatimusta nuorilta

Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorisojärjestöt ovat laatineet puoli vuotta kestäneen prosessin aikana 60 suositusta sisältävän ”toimintapoliittisen asiakirjan”. Nuorten toivomuksena on, että suositukset pääsevät osaksi YK-kokouksen virallista lopputulosta. 

Prosessia on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto osana laajempaa panostusta nuorten osallistamiseen.

 

Solidaarista rahoitusta

Nuorisoedustajat saivat itse määritellä asialistan 1. kesäkuuta pidetyssä tapaamisessa, johon osallistuivat Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit Annika Strandhäll Ruotsista, Lea Wermelin Tanskasta, Espen Barth Eide Norjasta, Emma Kari Suomesta ja Alfons Röblom Ahvenanmaalta sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki. 

Nuoret ja ministerit keskustelivat neljässä pöydässä Pohjoismaiden vastuusta, joka liittyy vihreän siirtymän rahoittamiseen kehitysmaissa, fossiilisista polttoaineista luopumiseen, vaihtoehtoisten kehitysmittarien luomiseen BKT:n rinnalle sekä ympäristötuhorikoksen kansainväliseen tunnustamiseen. 

”Politiikkaan pitää voida luottaa”

Lea Wermelin tiivisti keskustelun annin näin: 

– Nuorten pääviestinä oli tänään mielestäni se, että ilmasto- ja ekokriisistä selviämiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, politiikkaa, lakeja ja sopimuksia. Luottamuksenne YK:hon antaa minulle toivoa, ja meidän on osoitettava, että myös politiikkaan on luottaminen. Emme kuitenkaan selviä työstä ilman teitä, Lea Wermelin sanoi puhuessaan nuorisojärjestöille. 

Luonnontuhonta mukaan keskusteluun

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki sanoi, että luonnontuhonnan eli laajamittaisen ympäristötuhorikoksen kriminalisoinnista aiotaan keskustella pohjoismaisella tasolla. 

– Nostamme kysymyksen asialistalle ja keskustelemme yhdessä poliittisista vaikutuskeinoistamme, Paula Lehtomäki sanoi. 

Annika Strandhäll korosti sitä, miten arvokasta on saada nuorten osaamista ja näkökulmaa ympäristö- ja ilmastotyöhön. 

– Pohjoismaisella nuorisoliikkeellä on ollut globaalin liikkeen osana tärkeä rooli nuorten näkökulman sisällyttämisessä prosessiin ja Stockholm +50:n lopputulokseen, Annika Strandhäll totesi. 

”Pohjolalle vetovastuu fossiilisista polttoaineista luopumisessa”

Stockholm+50 Youth Task Forcen Björn Fondén ilmaisi kokouksen jälkeen sekä tyytyväisyyttä että tyytymättömyyttä ministerien vastauksiin:

– Tärkein tulos on se, että luonnontuhontarikokset otetaan keskusteluun pohjoismaisella tasolla. Oli myös hyvä kuulla, että ministerit myöntävät tietämyksensä aukot ja että he ovat valmiita kuuntelemaan meitä. 

– Miinusta tulee siitä, että tuntuvat vitkuttelevan fossiilisista polttoaineista luopumisessa. Maailman maiden on yhdessä pyrittävä saamaan aikaan luopumissuunnitelma, ja Pohjolan tulisi ottaa siitä vetovastuu, Björn Fondén sanoi. 

Faktaa: Stockholm +50 -kokouksen pyöreän pöydän keskustelu

Ruotsin nuorisojärjestöjen kattojärjestö (LSU) ja Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Annika Strandhäll kutsuivat kaikkien Pohjoismaiden ministerit pyöreän pöydän keskusteluun osana YK:n Stockholm +50 -kokoukseen valmistautumista. Kokouksen päiväjärjestyksestä päätti LSU.

Pohjoismaiden ministerineuvostoa edusti keskustelussa pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Nuorten toimintapoliittisen asiakirjan laadintaan otettiin mallia luonnon monimuotoisuuteen keskittyneestä nuorisohankkeesta.

Siinä laadittiin Nordic Youth Position Paper on Biodiversity -kannanotto, jota edelsivät kaksi vuotta kestäneet nuorisokonsultaatiot eri Pohjoismaissa.