Unge sætter økocid på den nordisk-politiske dagsorden

02.06.22 | Nyhed
möte mellan unga och ministrar
Fotograf
Ninni Andersson
Afvikl jeres støtte til fossile brændsler og bak op om en ny international lov mod miljøkriminalitet i stor skala! Sådan lyder to af de krav, som nordiske og baltiske ungdomsbevægelser stillede til de nordiske klima- og miljøministre. De blev blandt meget andet diskuteret ved en rundbordssamtale på FN-mødet Stockholm+50.

– De nordiske lande er ekstremt rige og har et alt for stort økologisk og
klimamæssigt fodaftryk. Det er under al kritik, at Sverige og andre nordiske lande fortsætter med at subventionere og give støtte til fossile brændsler, sagde Björn Fondén fra Stockholm+50 Youth Task Force, da han indledte mødet.

60 krav fra unge

I løbet af en proces, som har varet et halvt år, har ungdomsorganisationer i Norden og Baltikum udarbejdet 60 anbefalinger, og de unge håber, at deres "policy paper" bliver en del af det endelige, officielle resultat af FN-mødet. 

Processen er finansieret af Nordisk Ministerråd som en d el af den større indsats for at involvere unge.

 

Solidarisk finansiering

Ved rundbordssamtalen den 1. juni satte ungdomsrepræsentanterne dagsordenen for en samtale med de nordiske klima- og miljøministre, Annika Strandhäll fra Sverige, Lea Wermelin fra Danmark, Espen Barth Eide fra Norge, Emma Kari fra Finland, Alfons Röblom fra Åland og Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 


Ved fire borde med ministre og unge blev der blandt andet diskuteret emner som de nordiske landes ansvar for at hjælpe udviklingslandene med at finansiere den grønne omstilling, udfasning af fossile brændsler, skabelse af alternative måder at måle udvikling på ved siden af BNP samt international kriminalisering af økocid. 

"Man skal kunne stole på politikken"

Lea Wermelin sammenfattede samtalen således: 


– Jeg har forstået, at et af dagens hovedbudskaber fra de unge er, at det kræver strukturelle forandringer at overvinde klima- og naturkriserne. Det kræver politik, love og aftaler. Det giver mig håb, at I har tillid til FN, og vi skal vise, at man kan stole på politikken. Men vi klarer der ikke uden jer, sagde Lea Wermelin med adresse til ungdomsorganisationerne. 

Økocid skal diskuteres på nordisk niveau

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd, sagde, at spørgsmålet om international kriminalisering af økocid i stor skala vil blive diskuteret på nordisk niveau. 


– Vi skal have spørgsmålet på dagsordenen og sammen diskutere, hvad vi kan gøre nordisk-politisk, sagde Paula Lehtomäki. 


Annika Strandhäll understregede værdien af at blive klogere på de unges viden om og perspektiver på miljø- og klimaarbejdet. 


– Den nordiske ungdomsbevægelse, som er en del af den globale, har spillet en vigtig rolle for inkluderingen af et ungdomsperspektiv i processen og i det kommende resultat af Stockholm+50, sagde Annika Strandhäll. 

"Skal lede udfasningen af fossile brændsler!"

Efter mødet var Björn Fondén fra Stockholm+50 Youth Task Force både tilfreds og utilfreds med ministrenes respons:


– Det vigtigste resultat er, at økocid vil blive diskuteret på nordisk niveau. Det var også positivt, at ministrene erkender, at de ikke kan alt, og at de er villige til at lytte til os. 


– På den negative side synes jeg ikke rigtigt, at de har taget fat på udfasningen af fossile brændsler. Verdens lande skal samarbejde for at få en plan for udfasning, og det arbejde bør ledes af Norden, sagde Björn Fondén. 

Fakta/Rundbordssamtalen ved Stockholm+50

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer indbød sammen med Sveriges klima- og miljøminister, Annika Strandhäll, til rundbordssamtalen med de nordiske ministre som optakt til FN-mødet Stockholm+50. Dagsordenen blev bestemt af LSU

Ved rundbordssamtalen blev Nordisk Ministerråd repræsenteret af generalsekretær Paula Lehtomäki.

Som model for processen med at udarbejde Nordic and Baltic Youth Policy Paper til Stockholm+50 står et ungdomsprojekt om biologisk mangfoldighed.

Nordic Youth Position Paper on Biodiversity blev udgivet efter to års samarbejde mellem ungdomsorganisationer på tværs af de nordiske lande.