Pohjoismaiden linjalle menestystä COP15-kokouksessa: uusi YK-sopimus tukee luontopohjaisia ratkaisuja

21.12.22 | Uutinen
applåder vid färdiga förhandlingar
Photographer
Lars Hagberg/AFP/Ritzau Scanpix
Maailman hallitukset hyväksyivät pitkiksi venähtäneiden neuvottelujen jälkeen historiallisen luontosopimuksen Montrealin COP15-kokouksessa. Uuteen kansainväliseen sopimukseen sisällytettiin luontopohjaiset ratkaisut, mikä ilahduttaa Pohjoismaiden hallituksia. Nuorisoliike suhtautuu kuitenkin käsitteeseen kriittisesti ja pelkää sen johtavan viherpesuun.

Oltiin jo maanantaiaamun puolella, kun puheenjohtaja nuiji läpi uuden YK-sopimuksen, joka on luonnon monimuotoisuuden globaali pelastussuunnitelma.

Paikan päällä oli ympäristöministerit Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Grönlannista, tutkijoita ja ympäristöväkeä eri puolilta maailmaa sekä suuri pohjoismainen nuorisovaltuuskunta. Viimeisten kokouspäivien neuvotteluja käytiin ympäristö- ja ilmastoministerien johdolla.

”Luontopohjaiset ratkaisut keskiössä”

Yksi neuvottelujen monista kiistakysymyksistä koski luontopohjaisia ratkaisuja.

Niissä on kyse siitä, miten luontoa ja sen ekosysteemipalveluita hyödynnetään ilmastovaikutusten ja ilmansaasteiden vähentämisessä. Esimerkkinä on soiden ja kosteikkojen ennallistaminen, joka edistää hulevesien keruuta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.  

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoi Montrealissa, että ”luontopohjaiset ratkaisut ovat keskiössä, kun pyrimme pysäyttämään luontokadon ja rajoittamaan ilmastovaikutuksia”.

Vahva ilmastokytkös

– Luonnolla on iso rooli ilmastokriisin ratkaisussa. Metsät, suot, maaperä ja valtameret ovat hiilinieluja. Monimuotoinen luonto hillitsee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tulvia, eroosiota tai sään ääri-ilmiöitä”, Ohisalo sanoi.

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät tänä syksynä ensimmäistä kertaa julkilausuman, jossa he sitoutuvat lisäämään luontopohjaisten ratkaisujen käyttöä.

Nyt hyväksytyssä uudessa sopimuksessa luontopohjaiset ratkaisut mainitaan keinona, jolla voidaan ennallistaa, säilyttää ja edistää luonnon ihmiskunnalle tarjoamia palveluita sekä vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Nuorisojärjestöt kriittisiä

Pohjoismainen yhteistyö järjesti Montrealissa seminaarin, jossa annettiin esimerkkejä luontopohjaisten ratkaisujen käytöstä Pohjoismaissa ja keskusteltiin hyödyistä ja haitoista, jotka liittyvät niiden sisällyttämiseen osaksi kansainvälistä luontosopimusta. 

COP15-kokoukseen osallistuneet nuorisojärjestöt ovat korostaneet, että luontopohjaista ratkaisuista voi tulla hyvä työkalu, kunhan ”luonto”-sanan määrittelyssä ollaan tarkkoja eikä luontopohjaisiin ratkaisuihin sisällytetä vasta istutetun metsän kaltaisia monokulttuureja.

”Irti fossiiliriippuvuudesta!”

– Nyt tarvitaan ennen kaikkea fossiiliriippuvuudesta ja ylikulutuksesta irtautumista. Pelkään, että luontopohjaiset ratkaisut muuttuvat eräänlaiseksi viherpesuksi, jonka turvin voidaan jatkaa kulutusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä entiseen malliin, sanoi Nordic Youth Biodiversity Network -verkoston norjalaisjäsen Jonas Kittelsen. 

Jos luontopohjaiset ratkaisut kytketään hiilidioksidipäästöjen nettonollatavoitteisiin, luonnon monimuotoisuuden haastavasta kokonaisuudesta uhkaa tulla vain pelinappula matemaattisessa pelissä, hän sanoo.

Alkuperäiskansat avainasemassa

Nuorisojärjestöt ovat kaivanneet sopimukseen myös selkeitä kirjauksia, joissa alkuperäiskansojen oikeudet mainitaan luontopohjaisten ratkaisujen yhteydessä. 

– Alkuperäiskansojen ja paikallisväestön luonnontuntemusta ei ole sisällytetty osaksi tähän saakka näkemiämme luontopohjaisia ratkaisuja. Jos toimisimme alusta lähtien oikein ja kunnioittaisimme alkuperäiskansojen oikeuksia, luontopohjaisista ratkaisuista tulisi todennäköisesti turhia, sanoo Global Youth Biodiversity Networkin kenialaisjäsen Jackem Edwine.

Hyötyä luonnolle ja ilmastolle

Pohjoismaiden ministerineuvoston Luontopohjaiset ratkaisut Pohjolassa -hanketta johtava Jóna Ólavsdóttir toivoo Pohjoismaihin lisää hankkeita, jotka noudattavat tiukasti YK:n hyväksymiä kriteerejä.

– Meille on tärkeää pitäytyä YK:n määritelmässä luontopohjaisten ratkaisujen sisällöstä, jotta emme tukisi viherpesua. Emme tue myöskään hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta mutta heikentävät ilmastonmuutokseen sopeutumista tai päinvastoin, hän sanoo.

Panostuksia Pohjoismaiden ministerineuvostolta

Tutkijoiden mukaan luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa kolmasosa kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä, joita Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää.

Samalla ne auttavat torjumaan luontokatoa. 

Ohesta voit lukea lisää pohjoismaisen yhteistyön panostuksista ja raporteista, jotka liittyvät luontopohjaisiin ratkaisuihin: