Framgång för Nordens linje på COP15: Nya FN-avtalet stödjer naturbaserade lösningar

21.12.22 | Nyhet
applåder vid färdiga förhandlingar
Photographer
Lars Hagberg/AFP/Ritzau Scanpix
Världens regeringar lyckades få ett historiskt avtal på plats till skydd för naturen, efter långdragna förhandlingar på COP15 i Montreal. Naturbaserade lösningar finns med i det nya globala avtalet, något som gläder de nordiska regeringarna. Men ungdomsrörelsen är kritisk till begreppet och befarar att det leder till greenwashing.

En bit in på morgontimmarna på måndagen klubbades det nya FN-avtalet, en global räddningsplan för jordens biologiska mångfald.

Miljöministrarna från Sverige, Finland, Norge och Grönland var på plats tillsammans med forskare och miljörörelser från hela världen och en stor grupp ungdomsrepresentanter från Norden. De sista dagarna har miljö- och klimatministrar gått in som förhandlare.
 

"Naturbaserade lösningar är kärnan"

En av många frågor som varit omdiskuterade under förhandlingarna har gällt naturbaserade lösningar.

Det handlar om hur man ska kunna använda naturen och dess olika ekosystemtjänster för att minska klimateffekter och luftföroreningar - om till exempel att återskapa myrar och våtmarker som kan samla upp dagvatten och minska utsläppen av växthusgaser.  Maria Ohisalo, miljöminister i Finland, sa under förhandlingarna i Montreal att ”naturbaserade lösningar är kärnan i att stoppa förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimateffekterna”.

 

Stark koppling til klimatet

-    Naturen har en stor roll i lösningen på klimatkrisen. Skogarna, myrarna, marken och världshaven är kolsänkor. En natur med mångfald dämpar konsekvenserna av klimatförändringarna, som översvämningar, erosion eller extremväder”, sa Maria Ohisalo.


Tidigare i höstas tog de nordiska miljö- och klimatministrarna för första gången en deklaration om naturbaserade lösningar, där de åtar sig att arbeta mer med sådana åtgärder.  


Och i det nya avtal som nu antagits nämns naturbaserade lösningar som ett medel för att återställa, bevara och främja naturens bidrag till mänskligheten, och som ett medel för att minska effekterna av klimatförändringarna. 

Ungdomsrörelserna kritiska

I Montreal inviterade det nordiska samarbetet in till ett seminarium som både gav exempel på hur naturbaserade lösningar används i de nordiska länderna, och som debatterade för- och nackdelar med att inkludera naturbaserade lösningar i det internationella biodiversitetsavtalet. 


De ungdomsrörelser som deltagit på COP15 har poängterat att naturbaserade lösningar kan bli ett bra verktyg, men bara om man noga definierar ”natur” och inte inkluderar monokulturer som exempelvis nyplanterad skog.
    

"Stoppa fossilberoendet!"

-    Det vi verkligen behöver göra är stoppa fossilberoendet och överkonsumtion. Jag är rädd att naturbaserade lösningar blir ett slags greenwashing, något som vi gör för att kunna fortsätta konsumera och använda fossila bränslen som vanligt, sa Jonas Kittelsen, medlem i Nordic Youth Biodiversity Network, Norge. 

Om man gör kopplingar mellan naturbaserade lösningar och politiska mål om nettonollutsläpp av koldioxid, blir den komplexa biologiska mångfalden en bricka i ett matematiskt spel, menar han.
 

Ursprungsfolk har en nyckelroll

Ungdomsrörelserna har också önskat tydligare skrivningar om att ursprungsbefolkningar rättigheter ska nämnas samtidigt som man talar om naturbaserade lösningar. 

-   Att lyssna på ursprungsbefolkningens och lokalbefolkningens kunskap om naturen har hittills inte varit en del av de naturbaserade lösningar som vi sett. Om man gör rätt från början och respekterar ursprungsbefolkningarnas rättigheter, blir troligen naturbaserade lösningar överflödiga, säger Jackem Edwine, från Global Youth Biodiversity Network, Kenya.  

Lösningarna måste gynna både natur och klimat

Jóna Ólavsdóttir som leder Nordiska ministerrådets projekt Naturbaserade lösningar i Norden, hoppas på fler projekt ute i de nordiska länderna, projekt som stringent måste följa FN:s vedertagna kriterier.


-  För oss är det viktigt att vi håller oss till FN:s definition av naturbaserade lösningar, så att vi försäkrar oss om att vi inte stödjer greenwashing. Vi ska inte heller stödja projekt som gynnar biologisk mångfald men missgynnar klimatanpassning, eller omvänt, säger hon.  

Nordiska ministerrådet satsar

Forskare menar att naturbaserade lösningar kan stå för en tredjedel av den minskning av växthusgaser som krävs för att nå målen i Parisavtalet.

De bidrar också till att minska förlusten av biologisk mångfald. 

Nedan kan du läsa mer om det nordiska samarbetets satsningar på och rapporter om naturbaserade lösningar: