Fremgang for Nordens linje på COP15: Den nye FN-aftale støtter naturbaserede løsninger

21.12.22 | Nyhed
applåder vid färdiga förhandlingar
Photographer
Lars Hagberg/AFP/Ritzau Scanpix
Verdens regeringer formåede at blive enige om en historisk aftale om beskyttelse af naturen efter langvarige forhandlinger på COP15 i Montreal. Naturbaserede løsninger er inkluderet i den nye, globale aftale, hvilket glæder de nordiske regeringer. Men ungdomsbevægelsen er kritisk over for begrebet og frygter, at det vil føre til greenwashing.

Ud på de små timer natten til mandag vedtog man den nye FN-aftale – en global redningsplan for jordens biologiske mangfoldighed.

Miljøministrene fra Sverige, Finland, Norge og Grønland var til stede sammen med forskere og miljøbevægelser fra hele verden og en stor gruppe ungdomsrepræsentanter fra Norden. I de seneste dage har miljø- og klimaministre deltaget i forhandlingerne.
 

"Naturbaserede løsninger er afgørende"

Et af mange punkter, der er blev drøftet i forbindelse med forhandlingerne, er naturbaserede løsninger.

Det handler om, hvordan man skal kunne anvende naturen og dens forskellige økosystemtjenester til at mindske klimaeffekter og luftforurening, fx for at genskabe moser og vådmark, som kan opsamle overfladevand og mindske udledningen af drivhusgasser.  Finlands miljøminister Maria Ohisalo sagde i forbindelse med forhandlingerne i Montreal, at ”naturbaserede løsninger er afgørende for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed og begrænse klimaeffekterne.”

 

Stærk tilknytning til klimaet

– Naturen spiller en stor rolle i forhold til at løse klimakrisen. Skovene, moserne, jorden og verdenshavene fungerer som kulstofdræn. En mangfoldig natur afbøder klimaforandringernes negative konsekvenser såsom oversvømmelser, erosion og ekstreme vejrforhold,” sagde Maria Ohisalo.


Tidligere på efteråret vedtog de nordiske miljø- og klimaministre for første gang en erklæring om naturbaserede løsninger, hvor de påtager sig at arbejde mere med denne type tiltag.  


I den nye aftale, der nu er vedtaget, nævnes naturbaserede løsninger som et middel til at genoprette, bevare og fremme naturens bidrag til menneskeheden og et middel til at mindske effekterne af klimaforandringer. 

Ungdomsbevægelserne er kritiske

I Montreal inviterede det nordiske samarbejde til et seminarie, som både kom med eksempler på, hvordan naturbaserede løsninger anvendes i de nordiske lande, og åbnede for en dialog om fordele og ulemper ved at inkludere naturbaserede løsninger i den internationale biodiversitetsaftale. 


De ungdomsbevægelser, der har deltaget på COP15, har pointeret, at naturbaserede løsninger kan blive et godt værktøj, men kun hvis man omhyggeligt definerer ”natur” og ikke inkluderer monokulturer såsom nyplantet skov.
    

”Stop fossilafhængigheden!”

– Det, vi for alvor har brug for, er at sætte en stopper for fossilafhængighed og overforbrug. Jeg er bange for, at naturbaserede løsninger kan blive en slags greenwashing. Noget, som vi gør, for at kunne fortsætte med at anvende fossile brændstoffer og forbruge, som vi plejer, sagde Jonas Kittelsen, som er medlem af Nordic Youth Biodiversity Network i Norge. 

Hvis man knytter naturbaserede løsninger sammen med politiske mål om nettonuludledning af kuldioxid, bliver den komplekse biologiske mangfoldighed en brik i et matematisk spil, mener han.
 

Oprindelige folk har en nøglerolle

Ungdomsbevægelserne har også ønsket tydeligere formuleringer om, at oprindelige folks rettigheder skal nævnes i samme kontekst som naturbaserede løsninger. 

– Lydhørhed over for oprindelige folks og lokalbefolkningers viden om naturen har indtil videre været fraværende i en del af de naturbaserede løsninger, vi har set. Hvis man agerer korrekt fra starten og respekterer de oprindelige folks rettigheder, vil naturbaserede løsninger sandsynligvis blive overflødige, siger Jackem Edwine fra Global Youth Biodiversity Network i Kenya.  

Løsningerne skal gavne både natur og klima

Jóna Ólavsdóttir, som leder Nordisk Ministerråds projekt Naturbaserede løsninger i Norden, håber på at se flere projekter i de nordiske lande – projekter, som stringent skal følge de kriterier, der er vedtaget af FN.


– For os er det vigtigt, at vi holder os til FN’s definition af naturbaserede løsninger, så vi sikrer os, at vi ikke støtter greenwashing. Vi skal heller ikke støtte projekter, der gavner den biologiske mangfoldighed, men svækker klimatilpasningen eller vice versa, siger hun.  

Nordisk Ministerråd satser

Forskere mener, at naturbaserede løsninger kan stå for en tredjedel af den mindskning af drivhusgasser, der er nødvendig for at nå målene i Parisaftalen.

De bidrager også til at mindske tabet af biologisk mangfoldighed. 

Herunder kan du læse mere om de nordiske landes satsninger på og rapporter om naturbaserede løsninger.