Pohjoismailla on eväät fossiilittomaan tulevaisuuteen

03.03.21 | Uutinen
Vindmøller i Øresund
Valokuvaaja
Sigurður Ólafsson/norden.org
Pohjoismaat ovat oikealla tiellä fossiilittomaan energiantuotantoon siirtymisessä. Näin totesi EU:n energiakomissaari Kadri Simson Pohjoismaiden neuvoston järjestämässä verkkoseminaarissa. Webinaarissa oltiin hyvin yksimielisiä siitä, että tulevat energiahaasteet vaativat yhteistyön lisäämistä. Samalla esitettiin myös varoituksia siitä, että pohjoismaiset sähkömarkkinat uhkaavat kehittyä entistä kansallisempaan suuntaan.

Webinaarin tavoitteena oli antaa Pohjoismaiden neuvoston jäsenille ja EU:n edustajille mahdollisuus vaihtaa kokemuksia tulevista energiaratkaisuista. Samalla kaivattiin näkemyksiä siitä, miten fossiilittomaan energiantuotantoon siirtymisessä tulisi seuraavaksi edetä.

Pohjoismailla ja EU:lla on molemmilla kunnianhimoiset energiatavoitteet, joiden tärkeänä osatekijänä on siirtyminen uusiutuvaan ja kestävään energiantuotantoon.

Paljon kiitosta Pohjoismaille

EU-komissaari Kadri Simson korosti seminaarissa sitä, että Pohjoismaat ovat EU:n alueellisen energiayhteistyön esikuvia. Heti aluksi hän tarttui webinaarin otsikkoon: Ovatko Pohjoismaat ovat oikealla tiellä fossiilittomaan energiantuotantoon siirtymisessä? Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs:

– Kyllä, pohjoismaiset ratkaisut ovat oikeansuuntaisia.

Simson ylisti varsinkin pohjoismaisia energiamarkkinoita, joita hän kutsui menestykseksi. Menestystekijöistä hän mainitsi muun muassa toimitusvarmuuden ja sen, että Pohjoismaat ovat löytäneet ratkaisun uusiutuvan energian integroimiseksi järjestelmiinsä.

– Voin vain kannustaa teitä jatkamaan samalla linjalla ja näyttämään hyvää esimerkkiä, Kadri Simson totesi Pohjoismaille.  

  Pohjoismaista inspiraatiota

  Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi korosti hänkin pohjoismaisen energiayhteistyön esikuvallisuutta.

  – Pohjolassa ollaan sikäli edullisessa asemassa, että meillä on yhteen liitetyt sähköverkot ja yhteiset sähkömarkkinat. Ne ovat välineitä, joilla edistämme tehokkaasti energiamurrosta. Poliittiseen tahtoon ja visioon nojaava järjestelmä on osoittautunut vahvaksi ja helposti laajennettavaksi, ja myönteiset kokemuksemme voinevat tarjota inspiraatiota myös Euroopan muille osille, Niemi sanoi.

   Haasteitakin on

   Energiakonserni Fortumin sähkökaupasta ja tuotannonohjauksesta vastaava johtaja Simon-Erik Ollus kiinnitti puolestaan huomiota hyötyihin, joita yhteiset sähkömarkkinat ovat tuottaneet pohjoismaalaisille. Samalla hän huomautti, että sähkömarkkinat luotiin 25 vuotta sitten, jolloin toimintaympäristö oli aivan toinen kuin nykyisin.

   Hänen mukaansa edessä on uusia haasteita, joiden riskinä on kehitys kohti entistä kansallisempia pohjoismaisia sähkömarkkinoita. Tällöin menetettäisiin kaikki yhteisistä sähkömarkkinoista tähän mennessä saadut hyödyt.

   Olluksen mukaan nyt ollaankin tienhaarassa, jossa energia- ja ilmastopolitiikka kaipaa entistä vahvempaa pohjoismaista ohjausta.

   – Se taas vaatii poliittista tahtoa Pohjoismaiden pääkaupungeissa, Ollus totesi.

   Suuria mahdollisuuksia merellä

   EU-parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varatoimitusjohtaja Morten Petersen otti puheeksi muun muassa merellä tapahtuvan energiantuotannon. Hän sanoi, että Pohjolalla on Pohjanmerellä ja Itämerellä ”teoriassa” suuria mahdollisuuksia tuottaa laajamittaisesti vetyä ja Power-to-X-teknologioihin perustuvia polttoaineita kuljetusalan tarpeisiin. Edellytyksenä on kuitenkin se, että ratkaisuissa saadaan yhdistettyä kalatalouteen, puolustukseen ja merenkulkuun liittyvät edut.

   – Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on todellisuudessa erittäin vaikeaa. Jos Pohjola etenisi meriasiassa yhteisellä suunnittelulla ja sopimuksilla, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa, voisimme toden teolla näyttää tietä muille – ehkä jopa globaalisti, Petersen sanoi.

   Pohjola Euroopan esikuvana

   EU-parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen Henna Virkkunen totesi loppupuheenvuorossaan, että pohjoismainen energiayhteistyö näyttää Euroopalle energiaomavaraisuuden mallia.

   – Pohjoismaisesta yhteistyöstä tulisi ottaa mallia työssä, jossa viedään päätökseen EU:n energiaunionin toteuttaminen ja vähennetään EU:n riippuvuutta ulkopuolisesta – varsinkin venäläisestä – energiasta, Virkkunen sanoi.

    

   Pohjoismaiden neuvosto järjesti webinaarin ”Towards a fossil-free future – are the Nordic solutions right way to go?” 2. maaliskuuta. Webinaari koostui kahdesta osasta, joista toinen käsitteli energiaa (”Session on the transition to fossil-free energy supply”) ja toinen sähkömarkkinoita (”Session on development of cross-border electricity markets”). Mukana oli Pohjoismaiden neuvoston jäseniä, EU-parlamentaarikkoja, EU-komission edustajia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

   Jälkilähetys

   Katso koko webinaari täällä: