Norden har løsningene for en fossilfri framtid

03.03.21 | Nyhet
Vindmøller i Øresund
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Nordiske løsninger er veien å gå for å oppnå en fossilfri energiproduksjon. Det sa EUs energikommissær Kadri Simson på et webinar i regi av Nordisk råd. På webinaret var det stor enighet om at framtidige energiutfordringer krever mer samarbeid, men det kom også en advarsel om at det nordiske kraftmarkedet risikerer å utvikles i en mer nasjonal retning.

Målet med webinaret var å gi medlemmene i Nordisk råd og representanter for EU en mulighet for å utveksle erfaringer om framtidige energiløsninger, og også forsøke å peke på hvilke videre skritt som bør tas i overgangen til en fossilfri energiproduksjon.

Både de nordiske landene og EU har høye klimaambisjoner, og der er en omstilling til fornybar og bærekraftig energiproduksjon en viktig faktor.

Mye ros for det nordiske

På webinaret framhevet EU-kommissær Kadri Simson Norden som et forbilde for det regionale energisamarbeidet i EU. Hun innledet med å ta tak i et spørsmål i webinarets overskrift: Er nordiske løsninger veien å gå for å nå en fossilfri framtid, og svaret hennes var kort og klart.

– Ja, nordiske løsninger er rett vei å gå.

Simson roste spesielt det nordiske kraftmarkedet, som hun kalte en suksess. Som suksessfaktorer nevnte hun blant annet forsyningssikkerheten og at Norden har løst problemet med integrering av fornybar energi i systemene sine.

– Jeg kan bare oppmuntre dere til å fortsette med det dere gjør og gå foran med et godt eksempel, sa Kadri Simson henvendt til de nordiske landene.  

  Norden som inspirasjon

  Også Pyry Niemi, leder for Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling, framhevet det nordiske energisamarbeidet som en inspirasjon for andre.

  – I vår region er vi i den fordelaktige posisjonen at vi har sammenkoblede strømnett og et felles kraftmarked. Dette er instrumenter vi bruker effektivt i det grønne energiskiftet. Systemet, som støttes opp av politisk vilje og visjoner, har vist seg å være robust og lett å oppskalere. Disse positive erfaringene burde kunne være en inspirasjon også for andre deler av Europa, sa Niemi.

   Utfordringer finnes

   Simon-Erik Ollus, direktør ved energikonsernet Fortum, nevnte for sin del alt det positive det felles kraftmarkedet har gitt nordboerne. Samtidig påpekte han at det ble skapt for 25 år siden i helt andre omgivelser enn i dag.

   Ifølge ham står vi nå overfor nye utfordringer, der det er risiko for at utviklingen går mot mer nasjonale kraftmarkeder i Norden, og der vi i så fall taper all nytten vi hittil har fått av det felles kraftmarkedet.

   Derfor mente Ollus at vi står ved et veiskille der det nå er på tide med en sterkere nordisk politisk styring i energi- og klimapolitikken.

   – Men det krever at det finnes politisk vilje i de nordiske hovedstedene, sa Ollus.

   Store muligheter til havs

   Morten Petersen, som er nestleder for EU-parlamentets komité for industri, forskning og energi, tok blant annet opp energiproduksjon til havs. Han sa at Norden “i teorien” har store muligheter for å produsere hydrogen og power-to-X for transportindustrien i stor skala i Nordsjøen og Østersjøen. Forutsetningen er imidlertid at man kan forene interesser som blant annet fiskeri, forsvarsspørsmål og shipping.

   – Dette lyder kanskje enkelt, men i virkeligheten er det ekstremt vanskelig. Hvis vi i Norden kunne ta dette et skritt videre, med felles planlegging og overenskomster om biologisk mangfold og klimaspørsmålet relatert til havene, ville vi virkelig kunne vise vei for andre, kanskje til og med globalt, sa Petersen.

   Modell for Europa

   I sin sluttkommentar tok EU-parlamentarikeren Henna Virkkunen, medlem av komiteen for industri, forskning og energi, opp det nordiske energisamarbeidet som en modell for hvordan Europa kan bli mer selvforsynt med energi i framtiden.

   – I arbeidet med å ferdigstille EUs energiunion og redusere EUs eksterne energiavhengighet, spesielt fra Russland, burde man la seg inspirere av det nordiske samarbeidet, sa Virkkunen.

    

   Nordisk råd arrangerte webinaret “Towards a fossil-free future – are the Nordic solutions the right way to go?” 2. mars. Webinaret besto av to deler, den første om energi, “Session on the transition to fossil-free energy supply”, og den andre om kraftmarkedet, ”Session on development of cross-border electricity markets”.På webinaret deltok blant andre Nordisk råds medlemmer, EU-parlamentarikere, EU-kommisjonen og eksterne eksperter.

   Nettsending

   Se sendingen fra arrangementet her: