Norden har lösningarna för en fossilfri framtid

03.03.21 | Nyhet
Vindmøller i Øresund
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Nordiska lösningar är rätt väg för att nå en fossilfri energiproduktion. Det sade EU:s energikommissionär Kadri Simson på ett webbinarium i regi av Nordiska rådet. På webbinariet rådde stor enighet om att framtida energiutmaningar kräver mer samarbete, men det kom också en varning om att den nordiska elmarknaden riskerar att utvecklas i en mer nationell riktning.

Målet med webbinariet var att ge medlemmarna i Nordiska rådet och representanter från EU en möjlighet att byta erfarenheter kring framtida energilösningar, och även försöka peka på vilka följande steg bör tas i övergången till en fossilfri energiproduktion.

Både de nordiska länderna och EU har höga klimatambitioner och där är en omställning till förnybar och hållbar energiproduktion en viktig faktor.

Mycket ros för det nordiska

På webbinariet lyfte EU-komissionären Kadri Simson starkt fram Norden som en förebild för det regionala energisamarbetet i EU. Hon inledde med att ta fasta på en fråga i webbinariets rubrik: är nordiska lösningar är rätt väg att gå för att nå en fossilfri framtid,  och hennes svar var kort och klart.

- Ja, nordiska lösningar är rätt väg att gå.

Simson rosade särskilt den nordiska elmarknaden, som hon kallade en succé. Som framgångsfaktorer nämnde hon bland annat försörjningssäkerheten och att Norden har löst problemet med integreringen av förnybar energi i sina system.

- Jag kan bara uppmuntra er att fortsätta med det ni gör och föregå med gott exempel, sade Kadri Simson med adress till de nordiska länderna.  

  Norden som inspiration

  Också Pyry Niemi, ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, lyfte fram det nordiska energisamarbetet som en inspiration för andra.

  - I vår region är vi i den fördelaktiga positionen att vi har sammankopplade elnät och en gemensam elmarknad. Det är instrument som vi använder effektivt i det gröna energisskiftet. Systemet, som backas upp av politisk vilja och visioner, har visat sig vara robust och lätt att skala upp. De här positiva erfarenheterna borde kunna stå som inspiration också för andra delar av Europa, sade Niemi.

   Utmaningar finns

   Simon-Erik Ollus, direktör på energikoncernen Fortum, nämnde för sin del allt det positiva som den gemensamma elmarknaden gett nordborna. Men samtidigt påpekade han att den skapades för 25 år sedan i en helt annan omgivning än i dag.

   Enligt honom står vi nu inför nya utmaningar, där det finns en risk för att utvecklingen går mot mer nationella elmarknader i Norden och där vi i så fall förlorar all den nytta vi hittills har fått av den gemensamma elmarknaden.

   Därför menade Ollus att vi står inför ett vägval, där det nu är läge för en starkare nordisk politisk styrning i energi- och klimatpolitiken.

   - Men det kräver att det finns politisk vilja i de nordiska huvudstäderna, sade Ollus.

   Stora möjligheter till havs

   Morten Petersen, som är vice ordförande för EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, tog bland annat upp energiproduktion till havs. Han sade att Norden har stora möjligheter i Nordsjön och Östersjön att ”i teorin” kunna producera hydrogen och power to X i stor skala för transportindustrin. Förutsättningen är dock att man kan förena intressen som bland annat fiskeri, försvarsfrågor och shipping.

   - Det här kanske låter enkelt, men i verkligheten är det extremt svårt. Om vi Norden kunde ta det här ett steg vidare, med gemensam planering och överenskommelser om biodiversitet och klimatfrågan relaterat till haven, skulle vi verkligen kunna visa vägen för andra, kanske till och med globalt, sade Petersen.

   Modell för Europa

   I sin slutkommentar tog EU-parlamentarikern Henna Virkkunen, medlem utskottet för industrifrågor, forskning och energi, upp den nordiska energisamarbetet som en modell för hur Europa kan bli mer självförsörjande på energi i framtiden.

   - I arbetet med att slutföra EU:s energiunion och minska EU:s externa energiberoende, speciellt från Ryssland, borde man låta sig bli inspirerad av det nordiska samarbetet, sade Virkkunen.

    

   Nordiska rådet ordnade webbinariet “Towards a fossil-free future – are the Nordic solutions the right way to go?” den 2 mars. Webbinariet bestod av två delar, den första om energi “Session on the transition to fossil-free energy supply” och den andra om elmarknaden ”Session on development of cross-border electricity markets”. I webbinariet deltog bland annat Nordiska rådets medlemmar, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och utomstående experter.

   Eftersändning

   Se sändningen från arrangemanget här: