Tavoitteena sähköisten ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen Pohjolassa

17.02.22 | Uutinen
Digitalt kørekort
Photographer
Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix
Monissa Pohjoismaissa on jo käytössä matkapuhelimeen ladattava ajokorttisovellus. Korttien käyttöalueet kuitenkin vaihtelevat, eikä niitä voi käyttää ulkomailla. Pohjoismaiden neuvoston kasvu- ja kehitysvaliokunta ehdottaakin, että yhden maan mobiiliajokortti hyväksyttäisiin käyttöön koko Pohjolassa.

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta haluaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto pyytäisi maiden liikenneministereitä aloittamaan mobiiliajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen valmistelun.

Kasvu- ja kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Anders Eriksson katsoo, että kyseessä on helposti toteutettava uudistus, joka tuottaisi kansalaisille pohjoismaista hyötyä.

– Digitaalinen aikakausi ei ole edessäpäin, vaan se on jo täällä. Ehdotus on siten aivan ajan hermolla. Pohjoismaiden sanotaan olevan digitalisaation edelläkävijämaita, mutta asema vaatii jatkuvaa kehittymistä. Ehdotuksemme on nähtävä osana tätä prosessia, sillä nyt pitää antaa tekojen puhua, Eriksson sanoo. 

Pitkällä aikavälillä valiokunta haluaa selvittää myös yhteisen sähköisen ajokortin käyttöönottoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.