Ömsesidigt erkännande av digitala körkort i Norden

17.02.22 | Nyhet
Digitalt kørekort
Photographer
Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix
I fyra av fem nordiska länder har invånarna i dag digitala körkort som applikationer i sina mobiltelefoner. Men användningsområdena varierar och de kan inte användas utomlands. Nu föreslår utskottet för tillväxt och utveckling i Norden att digitala körkort ska erkännas för användning i hela Norden.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling föreslår att Nordiska ministerrådet ber transportministrarna i alla de nordiska länderna att påbörja arbetet med ett ömsesidigt erkännande av varandras digitala körkort.

Anders Eriksson, chef för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, menar att det här är en lågt hängande frukt för de nordiska transportministrarna och att det kommer att ge nordisk nytta i invånarnas vardag.

– Den digitala tidsåldern är inget som ligger framför oss. Den är här nu. Förslaget ligger alltså i tiden. Det sägs att Norden är föregångare inom digitalisering, men det är en position som kräver ständig utveckling. Vårt förslag ska ses som en del av den processen. Vi måste helt enkelt ”walk the talk”, säger Eriksson. 

På sikt vill utskottet också att man utreder möjligheterna till ett gemensamt digitalt körkort. Då vill man även ha med de baltiska länderna.