Gjensidig godkjennelse av digitale førerkort i Norden

17.02.22 | Nyhet
Digitalt kørekort
Fotograf
Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix
I fire av fem nordiske land har borgerne i dag digitale førerkort som applikasjoner i deres mobiltelefoner. Men bruksområdene varierer og de kan ikke brukes i utlandet. Nå foreslår utvalg for vekst og utvikling i Norden at digitale kjørekort blir godkjent for bruk i hele Norden.

Nå foreslår Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling at Nordisk ministerråd ber transportministrene i alle de nordiske landene om å starte arbeidet med en gjensidig godkjenning av hverandres digitale førerkort.

Leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden Anders Eriksson mener dette er en lavthengende frukt for den nordiske transportministre og som vil gi nordisk nytte i hverdagen til borgerne.

- Den digitale tidsalder er ikke noe som ligger foran oss. Den er her nå. Dette forslaget ligger således i tiden. Det sies at Norden er foregangsland innen digitalisering, men det er en posisjon som krever at man hele tiden utvikler seg. Vårt forslag skal sees som en del av den prosessen. Vi må ganske enkelt «walk the talk, sier Eriksson. 

På sikt ønsker utvalget også at man utreder muligheten for å ha et felles digitalt førerkort. Da ønsker de at også de baltiske landene blir inkludert i ordningen.