Webinaari: Kestävä pohjoismainen ruokavalio ruokajärjestelmän muutosvoimana

26.08.21 | Uutinen
Webinar on food system transformation
Valokuvaaja
norden.org
Tule mukaan verkkoseminaariin kuulemaan yhdeksää pohjoismaista ja kansainvälistä muutosagenttia, jotka kertovat ravitsemuksen ja ekologisen kestävyyden yhdistämisestä! Tapahtuma on pohjustusta YK:n Food Systems Summit -huippukokoukselle. Webinaari ”From science and guidelines to food system transformation” pidetään 2. syyskuuta, ja siinä käsitellään aikamme ratkaisevaa haastetta: ruokailutottumusten muuttamista.

Pohjoismaiden nykyiset kulutustottumukset eivät vastaa kansallisia ravitsemussuosituksia tai kestävän kehityksen tavoitteita. Lautasten sisältöä on kuitenkin muutettava, jotta ihmiset saataisiin elämään nykyistä terveellisemmin ja kestävämmin. Tehtävästä ei tule helppo. Ruokajärjestelmien muuttamisen avaintekijänä on siksi maiden ja alueiden välinen tiedonvaihto.

Webinaari pidetään muutamaa viikkoa ennen YK:n Food Systems Summit -huippukokousta, jossa on määrä keskustella kestävää kehitystä tukevista ruokapohjaisista ratkaisuista.

Terveyttä ja kestävää kehitystä edistäviä ravitsemussuosituksia

Webinaari ”From science and guidelines to food system transformation” keskittyy vuonna 2022 julkistettaviin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Ne ovat johtava esimerkki alueellisesta yhteistyöstä, jossa laaditaan ruokavalion kokonaisuuteen ja ravintoaineiden saantiin liittyviä suosituksia. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset muodostavat tieteellisen perustan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansallisille suosituksille. 

Suositusten tuleva viides painos perustuu uusimpaan ravitsemus-, terveys- ja ympäristötieteelliseen tutkimustietoon, ja suosituksiin sisällytetään ensimmäistä kertaa myös kestävyyskriteerit.  

”Vuoden 2022 tarkistettuihin ravitsemussuosituksiin sisällytetään myös kestävyysnäkökohdat parhaan ja ajantasaisimman tutkimusnäytön mukaisesti. Suositukset toimivat tiekarttana, joka voi auttaa toteuttamaan tarvittavan siirtymän nykyistä terveellisempään ja ekologisesti kestävämpään ruokajärjestelmään”, sanoo Ruotsin elintarvikeviraston pääjohtaja Annica Sohlström.

Kohti nykyistä terveellisempää ja ilmastofiksumpaa ruokavaliota

Pohjoismaiden hallitukset ovat nekin ryhtyneet sisällyttämään ravitsemussuosituksiinsa kestävyyskriteerejä. Tanskan hallitus päivitti tammikuussa 2021 omat suosituksensa, jotka opastavat nyt tanskalaisia syömään paitsi terveellisemmin myös ilmastofiksusti.

”From science and guidelines to food system transformation” -webinaarin tavoitteena on laajentaa näkökulmaa pelkän suositustyön ulkopuolelle. Yhtenä keinona ravitsemussuosituksissa linjattujen muutosten saavuttamiseksi pidetään terveellistä ja kestävää kouluruokaa. Muista keinoista voidaan mainita pohjoismaiset Avaimenreikä- ja Sydänmerkki-ravitsemusmerkinnät, jotka auttavat valitsemaan eri tuoteryhmien terveellisimmät vaihtoehdot.  

YK-huippukokous häämöttää

Webinaari pohjustaa syyskuussa 2021 järjestettävää YK:n Food Systems Summit -huippukokousta. Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerit ilmaisevat huippukokoukselle täyden tukensa ja jatkavat aktiivista yhteistyötä maailmanyhteisön kanssa, jotta huippukokous poikisi todellisia ratkaisuja. 

”Me Pohjoismaat jatkamme ruokajärjestelmien kestävyyden kehittämistä paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Olemme halukkaita jakamaan kokemuksia, innovaatiota ja parhaita käytäntöjä, jotka auttavat toteuttamaan ruokajärjestelmien kestävyyssiirtymän. Yhtenä esimerkkinä ovat vuoden 2022 pohjoismaiset ravitsemussuositukset”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lue ministerien julkilausuma täällä

Tule mukaan 2. syyskuuta!

Haluatko lisätietoja ravitsemussuosituksista ja työkaluja, joilla voidaan parantaa sekä ravitsemusta että ekologista kestävyyttä? Tule mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vuorovaikutteiseen keskusteluun, jossa virittäydytään YK:n Food Systems Summit -huippukokoukseen. Osallistujat:

  • Jari Leppä, maa- ja maatalousministeri
  • Rune Blomhoff, pohjoismaiset ravitsemussuositukset -työryhmän projektipäällikkö
  • Helen Harwatt, energia-, ympäristö- ja luonnonvaraohjelman johtava tutkija, Chatham House
  • Amanda Wood, Stockholm Resilience Centren tutkija
  • Annica Sohlström, Ruotsin elintarvikeviraston pääjohtaja
  • Anne Pøhl Enevoldsen, Tanskan ruokaviraston yksikönjohtaja
  • Marjaana Manninen, Opetushallituksen opetusneuvos
  • Kremlin Wickramasinghe, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja lihavuus -ohjelman vt. ohjelmajohtaja, tarttumattomien sairauksien ehkäisyn ja hallinnan Euroopan-toimisto, WHO
  • Afton Halloran, moderaattori ja ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymiin erikoistunut itsenäinen konsultti

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Huomaa, että keskustelut käydään englanniksi ja että paikkoja on rajallisesti. Ilmoittautuminen vaaditaan.

SUORA LÄHETYS

Katso tästä suoraa lähetystä, joka alkaa 2. syyskuuta klo 13 Suomen aikaa.