Webinar: Endrede matsystemer ved hjelp av bærekraftig nordisk kosthold

26.08.21 | Nyhet
Webinar on food system transformation
Photographer
norden.org
Bli med ni endringsagenter fra Norden og andre deler av verden for å lære hvordan en kan koble ernæring med miljømessig bærekraft, på et arrangement i forkant av FNs toppmøte om matsystemer. Webinaret “From science and guidelines to food system transformation” 2. september tar opp en avgjørende utfordring i vår tid: Hvordan endre matvaner?

Dagens forbruksmønstre i Norden er ikke i tråd med de nasjonale retningslinjene for kosthold, og heller ikke med bærekraftmålene. For å hjelpe flere mennesker til å leve sunne og bærekraftige liv må vi gjøre noe med hva vi plasserer på tallerkenen. Det blir ikke lett. Kunnskapsdeling mellom land og regioner er derfor en vesentlig del av arbeidet med å endre matsystemene.

Webinaret finner sted i ukene før FNs toppmøte om matsystemer (United Nations Food System Summit), et internasjonalt møte som skal diskutere matbaserte løsninger på bærekraftmålene.

Nordisk kunnskap for sunne og bærekraftige kostholdsråd

Webinaret fokuserer på 2022-utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene som et ledende eksempel på regionalt samarbeid om retningslinjer for kostholdssammensetning og anbefalt inntak av ulike næringsstoffer. De nordiske ernæringsanbefalingene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale ernæringsanbefalinger og matbaserte kostholdsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

Den femte utgaven av anbefalingene vil bygge på de nyeste forskningsresultatene om ernæring, helse og miljø. For første gang noensinne vil anbefalingene omfatte bærekraftkriterier.  

“2022-utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene integrerer bærekraft basert på konsensus fra den beste og mest oppdaterte forskningen. Den vil tjene som et veikart som kan påvirke den nødvendige overgangen til et sunnere og miljømessig mer bærekraftig nordisk matsystem”, sier Annica Sohlström, generaldirektør for det svenske Livsmedelsverket.

Hvordan kan vi spise sunnere og mer klimavennlig?

De nasjonale myndighetene i Norden har også begynt å innlemme bærekraftkriterier i sine kostholdsråd. I januar 2021 oppdaterte den danske regjeringen sine matbaserte kostholdsråd så de ikke bare viser danskene hvordan de kan spise sunnere, men også mer klimavennlig.

Webinaret vil favne videre og ikke begrense seg til å se på utvikling av kostholdsråd. Sunne og bærekraftige måltider på skoler vil bli framhevet som et eksempel på hvordan en kan gjennomføre de nødvendige endringene som er skissert i de nordiske ernæringsanbefalingene. Et annet eksempel er Nøkkelhullet, en populær merkeordning som hjelper folk å velge sunnere alternativer innenfor ulike produktgrupper.
 

FNs toppmøte om matsystemer nærmer seg

Webinaret går av stabelen i forkant av FNs toppmøte om matsystemer, som finner sted i september 2021. De nordiske ministrene for fiskeri, akvakultur, landbruk, mat og skogbruk uttrykker full støtte til FNs toppmøte om matsystemer og fortsetter å arbeide aktivt med verdenssamfunnet for at toppmøtet skal føre til konkret handling. 

“Vi – de nordiske landene – fortsetter å styrke bærekraften i matsystemene våre på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Vi er villige til å dele våre erfaringer, innovasjoner og beste praksiser med å endre matsystemer i mer bærekraftig retning. De nordiske ernæringsanbefalingene 2022 er et av mange eksempler”, sier Jari Leppä, landbruks- og skogbruksminister i Finland.

Les ministrenes erklæring her

Bli med 2. september!

Vil du lære mer om kostholdsrådene og om verktøy som kan påvirke både ernæring og miljømessig bærekraft? Bli med på Nordisk ministerråds interaktive diskusjon i forkant av FNs toppmøte om matsystemer 2021. På webinaret møter du:

  • Jari Leppä, landbruks- og skogbruksminister, Finland
  • Rune Blomhoff, prosjektleder, komiteen for nordiske ernæringsanbefalinger
  • Helen Harwatt, seniorforsker, energi-, miljø- og ressursprogrammet, Chatham House
  • Amanda Wood, forsker, Stockholm Resilience Center
  • Annica Sohlström, generaldirektør, Livsmedelsverket, Sverige
  • Anne Pøhl Enevoldsen, enhetssjef, Fødevarestyrelsen, Denmark
  • Marjaana Manninen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Finland
  • Kremlin Wickramasinghe, programansvarlig for ernæring, fysisk aktivitet og fedme, WHOs europeiske kontor for forebygging av og kontroll med ikke-smittsomme sykdommer
  • Afton Halloran, moderator, uavhengig konsulent på omstilling til bærekraftige matsystemer

Alle er velkomne!

Merk at samtalene vil foregå på engelsk, og at antallet plasser er begrenset. Påmelding er påkrevd.

DIREKTE

Se direktestrømmingen her 2. september fra kl. 13.00.