Webbinarium: Hållbara nordiska kostvanor kan förändra livsmedelssystemet

26.08.21 | Nyhet
Webinar on food system transformation
Photographer
norden.org
Kom och lyssna på nio förändringsagenter från Norden och övriga världen som berättar om hur man kopplar samman näring och miljömässig hållbarhet. Evenemanget är en upptakt till FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit. Webbinariet ”From science and guidelines to food system transformation” den 2 september kommer att ta upp en avgörande utmaning i vår tid: hur man ändrar matvanor.

Nuvarande konsumtionsmönster i Norden uppfyller varken nationella kostråd heller hållbarhetsmål. Men för att hjälpa fler människor till en hälsosam och hållbar livsstil krävs förändringar i vad vi lägger på tallriken. Det blir ingen enkel uppgift. Kunskapsutbyte mellan nationer och regioner är därför en viktig del av omställningen av livsmedelssystemen.

Webbinariet äger rum veckorna före FN:s toppmöte om livsmedelssystem, en internationell sammankomst där man ska diskutera livsmedelsbaserade lösningar på de globala hållbarhetsmålen.

Nordiska insikter om sunda och hållbara kostråd

Fokus på webbinariet ”From science and guidelines to food system transformation” kommer att ligga på 2022 års upplaga av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). De är ett framträdande exempel på regionalt samarbete om riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderat intag av näringsämnen. NNR utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och livsmedelsbaserade kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Den femte upplagan av NNR bygger på den senaste forskningen inom närings-, hälso- och miljövetenskap. För första gången någonsin kommer rekommendationerna att innehålla hållbarhetskriterier.

”Revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna 2022 kommer att integrera hållbarhet baserat på konsensus från de bästa och mest aktuella vetenskapliga rönen. NNR 2022 kommer att fungera som en färdplan som kan ligga till grund för den nödvändiga omställningen till ett hälsosammare och miljömässigt hållbart nordiskt livsmedelssystem”, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Hur kan vi äta hälsosammare och mer klimatvänligt?

De nationella regeringarna i Norden har också börjat införliva hållbarhetskriterier i sina kostråd. I januari 2021 uppdaterade den danska regeringen sina livsmedelsbaserade kostråd som inte bara guidar danskarna i hur man äter hälsosammare, utan också i hur man äter mer klimatvänligt.

Webbinariet syftar till att vidga vyerna och blicka bortom utvecklingen av kostråd. Hälsosamma och hållbara offentliga måltider som serveras i skolorna kommer att lyftas fram som ett av många sätt att genomföra de nödvändiga förändringarna som beskrivs i NNR. Andra exempel på genomförande av rekommendationerna är den nordiska nyckelhålsmärkningen som hjälper kunder att välja hälsosammare alternativ inom olika produktgrupper.

FN:s toppmöte om livsmedelssystem hägrar

Webbinariet är en upptakt till FN:s toppmöte om livsmedelssystem som äger rum i september 2021. De nordiska ministrarna för fiske, vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk uttrycker sitt fulla stöd för FN:s toppmöte om livsmedelssystem och fortsätter att arbeta aktivt med världssamfundet för att toppmötet ska leda till konkreta åtgärder. 

”Vi – de nordiska länderna – fortsätter att stärka hållbarheten i våra livsmedelssystem på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Vi är villiga att dela med oss av våra erfarenheter, innovationer och bästa praxis när det gäller att göra livsmedelssystemen mer hållbara. De nordiska näringsrekommendationerna 2022 är ett exempel på detta”, säger Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Läs ministrarnas uttalande via länken nedan.

Häng med den 2 september!

Vill du veta mer om kostråden och få verktyg för både näringsmässig och miljömässig hållbarhet? Delta i Nordiska ministerrådets interaktiva diskussion inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021. På webbinariet kommer du att möta

  • Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister
  • Rune Blomhoff, projektledare för NNR-kommittén
  • Helen Harwatt, seniorforskare på energi-, miljö- och resursprogrammet på Chatham House
  • Amanda Wood, forskare på Stockholm Resilience Center
  • Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket
  • Anne Pøhl Enevoldsen, enhetschef på danska livsmedelverket
  • Marjaana Manninen, undervisningsråd på finska Utbildningsstyrelsen
  • Kreml Wickramasinghe, tillförordnad programansvarig för näring, fysisk aktivitet och fetma på WHO:s europeiska kontor för förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar
  • Afton Halloran, moderator, oberoende konsult inom omställning av hållbara livsmedelssystem.

Alla är välkomna!

Observera att diskussionerna äger rum på engelska och att antalet platser är begränsat. Anmälan krävs.

Direktsändning

Webbinariet direktsänds här den 2 september från kl. 13.00 svensk tid: