Pohjoismaiset ravintotottumukset esikuvina YK:n ruokahuippukokouksessa

24.06.21 | Uutinen
studenter som äter i skolmatsal
Photographer
John Randeris/RitzauScanpix
Pohjoismailla on mahdollisuus nousta edelläkävijöiksi, kun maailma pyrkii siirtymään kestäviin ruokajärjestelmiin. Tämän takaavat maailmanluokan ravitsemussuositukset, antibioottien välttäminen eläintuotannossa ja ruokahävikin jatkuva väheneminen. Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus- ja elintarvikeasioista vastaavat ministerit antoivat tänään täyden tukensa tulevalle YK-huippukokoukselle, joka keskittyy kestäviin ruokajärjestelmiin. Ministerien hyväksymä lausunto velvoittaa myös kotikentällä.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kärsivät nälästä, aliravitsemuksesta ja huonosta ruokavaliosta. Kysymys kuuluu, miten kasvavalle väestölle saadaan ruokaa tavalla, joka on ekologisesti ja ilmastollisesti kestävä, sosiaalisesti hyväksyttävä ja taloudellisesti mahdollinen.

Ruoantuotanto synnyttää huomattavan osan maailman ilmastovaikutuksista, ja se on yksi luontokadon syistä. Huonot ravintotottumukset taas aiheuttavat ylipainoa ja monia kansantauteja.

Ruoka kestävän kehityksen avaintekijänä

Koska kestävän kehityksen tavoitteet kytkeytyvät niin selvästi ruokaan, YK järjestää syyskuussa ruokajärjestelmiin keskittyvän huippukokouksen.

Pohjoismailla on kokouksessa tärkeä rooli, uskovat maa- ja metsätaloudesta vastaavat ministerit. Ministerit käyttivätkin suuren osan 24. kesäkuuta pitämästään kokouksesta huippukokouksen valmisteluun. 

Pohjoismaat haluavat tarjota osaamisensa ja kokemuksensa muun maailman käyttöön, ja ne ovat valmiita myös lisäämään yhteisiä ja kansallisia panostuksiaan.

Kestävyys mukaan pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin

– Pohjoismaat ovat kansainvälisessä vertailussa kestävän kehityksen kärkimaita. Olemme tehneet ruokajärjestelmien kestävyyden parantamiseksi arvokasta työtä, joka voi toimia myös hyvänä kansainvälisenä esimerkkinä. Nyt haluamme entisestään vahvistaa edelläkävijän asemaamme. Työssä on tärkeää huomioida kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ympäristö, talous ja yhteiskunta, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hän toimii tänä vuonna myös Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat esimerkki pitkäjänteisestä pohjoismaisesta kansanterveystyöstä, ja suosituksiin ollaan parhaillaan sisällyttämässä myös kestävyysulottuvuutta.

Yhteinen kannanotto YK-huippukokoukseen

Ministerit sopivat yhteisestä kannanotosta, joka tukee YK:n syyskuista Food Systems Summit 2021 -huippukokousta.

He kirjoittavat muun muassa, että Pohjoismaat pyrkivät määrätietoisesti vähentämään ruokahävikkiä, torjumaan antibioottiresistenssiä, sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kehittämään merestä saatavan ruoan kestävää tuotantoa.

Lausunnon mukaan Pohjoismaat ilmaisevat jälleen täyden tukensa YK:n Food Systems Summit -huippukokoukselle ja jatkavat aktiivista yhteistyötä maailmanyhteisön kanssa, jotta huippukokous poikisi todellisia ratkaisuja:

Ruoantuotannon ilmastovaikutuksia on vähennettävä, mutta Pohjoismaat selvittävät myös mahdollisuutta varastoida hiiltä maa- ja metsätalousmaahan. Ministereille esiteltiin uusi raportti, jossa on kuusi ehdotusta maaperän hiilensidontaan liittyvän pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta. Niistä voidaan mainita yhteinen sertifikaatti viljelijöille, jotka lisäävät maaperän hiilipitoisuutta.