Kasvu ja ilmasto -osasto (VK)

Kasvu ja ilmasto -osasto koordinoi elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan (MR-TILLVÄXT), ympäristö- ja ilmastopolitiikan (MR-MK) sekä talous- ja rahapolitiikan (MR-FINANS) pohjoismaista yhteistyötä. Osastolla on myös sektorienvälisiä tehtäviä, jotka liittyvät Arktikseen ja kestävään kehitykseen.

Sisältö