Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)

Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK) och finanspolitik (MR-FINANS). Avdelningen har också tvärgående uppgifter som omfattar Arktis och hållbar utveckling.

Innehåll