Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)

Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).

Content

    Persons
    News
    Declaration