Avdelingen for vekst og klima (VK)

Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A) og finanspolitikk (MR-FINANS). Avdelingen har også tverrgående oppgaver som omfatter Arktis og bærekraftig utvikling.

Innhold