Jessica Polfjärd leder Nordisk råd 2019

01.11.18 | Nyhet
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Photographer
Sara Johannessen
Nordisk råds president for 2019 Jessica Polfjärd ser tillbake på den 70. sesjonen og er entusiastisk over substansen og relevansen i debatten. Hennes jobb i rådets ledelse begynner da Sverige overtar presidentskapet efter Norge.

Polfjärd, som tilhører Den konservative gruppen, vil bygge videre på spørsmålene som de norske presidentskapet har fremmet i 2018, men tar også høyde for nye områder.

– Først og fremst kommer vi til å jobbe videre med likestilling, klimaspørsmål, grensehindre og demokrati, sier hun.

Det nordiske samarbeidets rolle er å ta for seg spørsmål som er vanskelige å løse nasjonalt, og de er mange. Et eventuelt kommende Brexit kan skape mange nye grensehindre og andre utfordringer også i Norden. En felles klimapolitikk blir også stadig viktigere.

– Klimaspørsmålene berører alle, uavhengig av nasjon, alder og kjønn. Arbeidet for klimaet er et fellesskap som spenner over alle grupper, fordi det er både riktig og viktig. Mange av klimaendringene kan vi se i de nordiske landene veldig tidlig, sier Jessica Polfjärd.

Fokus på ungdommer

I løpet av samtalen med den kommende presidenten dukker engasjementet for ungdommer opp flere ganger.

– Det er veldig viktig at ungdommene får et positivt syn på det nordiske samarbeidet, sier Jessica Polfjärd. Hun framhever de unges rolle i samarbeidet, og vil fremme problemstillinger som gjør det nordiske samarbeidet mer relevant også for de yngre generasjonene. Ungdommens nordiske råd har tatt opp f.eks. godkjenningen av ulike yrkesutdanninger, og her vil Polfjärd gjerne at Nordisk råd hekter seg på.

– Skal vi ha et arbeidsmarked som vi gjerne ser Norden som, så krever det jo at denne typen hindringer fjernes, sier hun.

Det er veldig viktig at ungdommene får et positivt syn på det nordiske samarbeidet

Jessica Polfjärd

Ut over arbeidet for å bli kvitt de eksisterende hindrene for fri bevegelighet, er det viktig at rådet forsøker å motvirke at det oppstår nye grensehindre.

– Både nasjonal lovgivning og EU-implementering kan iblant skape problemer for det vi synes burde være enkel bevegelighet, understreker Jessica Polfjärd.

Rådets visepresident i 2019 er Gunilla Carlsson.