Jessica Polfjärd leder Nordisk Råd i 2019

01.11.18 | Nyhed
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Photographer
Sara Johannessen
Nordisk Råds præsident i 2019, Jessica Polfjärd, ser tilbage på den 70. session og begejstres over substansen og relevansen i debatten. Hendes arbejde med at lede rådet begynder i januar, når Sverige overtager formandskabet fra Norge.

Polfjärd, som tilhører den konservative gruppe, vil bygge videre på de emner, som det norske formandskab har fokuseret på i 2018, men vil også tage højde for nye områder.

– Først og fremmest vil vi arbejde videre med ligestilling, klima, grænsehindringer og demokrati, siger hun.

Det nordiske samarbejde har til opgave at håndtere anliggender, som er vanskelige at løse på nationalt plan, og dem er der mange af. Et eventuelt kommende Brexit kan skabe mange nye grænsehindringer og andre udfordringer – også i Norden. En fælles klimapolitik bliver også mere og mere vigtig.

– Klimaet påvirker alle, uanset nation, alder og køn. Indsatsen på klimaområdet giver os et fællesskab, som spænder over alle grupper, ikke kun fordi det er klogt, men fordi det er det rigtige at gøre. Mange af klimaforandringerne kan vi se meget tidligt i de nordiske lande, siger Jessica Polfjärd.

Fokus på de unge

Det store engagement i unge dukker op flere gange i løbet af samtalen med den kommende præsident.

– Det er meget vigtigt, at de unge får et positivt syn på det nordiske samarbejde, siger Jessica Polfjärd. Hun fremhæver de unges rolle i samarbejdet og vil lægge vægt på anliggender, som gør det nordiske samarbejde mere relevant for de yngre generationer. Ungdommens Nordiske Råd har fremhævet valideringen af forskellige professionsuddannelser, og det ønsker Polfjärd, at Nordisk Råd følger op på.

– Hvis vi vil gøre Norden til det arbejdsmarked, som vi drømmer om, er vi jo nødt til at fjerne den slags hindringer, siger hun.

Det er meget vigtigt, at de unge får et positivt syn på det nordiske samarbejde

Jessica Polfjärd

Ud over arbejdet med at fjerne de eksisterende hindringer for fri bevægelighed er det også vigtigt, at rådet forsøger at forhindre, at der opstår nye grænsehindringer.

– Både national lovgivning og EU-implementering kan af og til besværliggøre bevægelse, som efter vores mening bør være enkel, understreger Jessica Polfjärd.

Rådets vicepræsident i 2019 er Gunilla Carlsson.