Pohjoismaat ajavat kansainvälistä muovisopimusta

10.04.19 | Uutinen
Ministre i Island
Valokuvaaja
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Kuvassa vasemmalta: Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki, Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Ola Elvestuen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Islannin ympäristö- ja luonnonvaraministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeri Jakob Ellemann-Jensen, Grönlannin edustaja Karen Motzfeldt ja Ruotsin ilmastolähettiläs Lars Ronnås.

Pohjoismaat ajavat yhteisessä julkilausumassa uutta kansainvälistä sopimusta, joka pyrkisi vähentämään ja ehkäisemään muovista johtuvaa merten roskaantumista.

Muovista johtuva merten roskaantuminen on globaali ympäristöongelma, joka uhkaa elämää ja ekosysteemejä ja vaikuttaa muun muassa kalatalouteen, meriliikenteeseen, virkistyskäyttöön sekä matkailuun.

Kurssinmuutos tarpeen

Maailman maat tiedostavat ongelman, mutta nykyistä vahvempaa ja velvoittavampaa sääntelyä ei ajeta riittävän määrätietoisesti.

– Nyt tarvitaan kurssinmuutosta, joka vie keskustelun kohti yhteisiä toimintamahdollisuuksia. Mikään maa ei selviä haasteesta yksinään, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Ola Elvestuen. Hän teki aloitteen muovia koskevasta uudesta pohjoismaisesta julkilausumasta, jonka Pohjoismaiden ympäristöministerit hyväksyivät Islannissa 10. huhtikuuta.  

Työtä tehostettava

Julkilausumassa ympäristöministerit esittävät, että merten suojelemiseksi laaditaan kansainvälinen muovisopimus. Ministerit tähdentävät ongelman yleismaailmallisuutta ja tehokkaiden globaalien jatkotoimien tarvetta. 

Tärkeä pohjoismainen avaus YK:lle ja EU:lle

Julkilausuma lähetetään muun muassa EU:n johtaville elimille, YK:n ympäristöohjelmalle (UNEP) sekä G7- ja G20-maille. Pohjoismaiden ministerineuvosto toivoo julkilausumassa myös selvitystä siitä, mitä käytännön elementtejä merten muovijäte- ja mikromuoviongelmaa torjuvaan sopimukseen tulisi sisällyttää.

YK:n neljäs ympäristökokous (UNEA-4) päätti maaliskuussa jatkaa valtiollista prosessia, joka liittyy merten roskaantumiseen ja mikromuovin leviämiseen. Lisäksi päätettiin jatkaa kansainvälisten ohjausrakenteiden vahvistamiseksi perustetun asiantuntijaryhmän toimintaa.  

Globaalia johtajuutta

Pohjoismaiden on määrä toimittaa asiantuntijaryhmälle oma raporttinsa ennen ryhmän seuraavaa kokousta vuoden 2019 lopussa. Raportti tarjoaa hyödyllistä pohjustusta myös EU:lle, joka pyrkii terävöittämään kantojaan ennen vuonna 2021 pidettävää YK:n viidettä ympäristökokousta.

– Pohjolan tulee olla edelläkävijä, kun muovin ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään. Julkilausuma on jatkoa jo aiemmin osoittamallemme globaalille johtajuudelle, sanoo Islannin ympäristöministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Islanti toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana.