Norden presser på for global plastavtale

10.04.19 | Nyhet
Ministre i Island
Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Fra venstre: Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk ministerråd, Ola Elvestuen klima- og miljøminister Norge, Kimmo Tiilikainen miljø-, bolig- og energiminister Finland, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, minister for miljø og naturresurser Island, Jakob Ellemann-Jensen miljø- og fødevareminister Danmark, Karen Motzfeldt, representerte Grønland og Lars Ronnås, klimaambassadør Sverige.

I en felles erklæring tar de nordiske landene til orde for en ny global avtale som skal redusere og forebygge utslipp av plastavfall og mikroplast til havet.

Plastforsøpling av havet er et verdensomspennende miljøproblem som truer liv og økosystemer og påvirker fiskeri, maritim transport, friluftsliv, turisme med mer.

Behov for kursendring

Mens problemet er anerkjent av verdens land, mangler det et fokus på behovet for et sterkere og mer forpliktende globalt styresett.

– Vi behøver en kursendring hvor diskusjonene begynner å handle om hva verden kan få til sammen. Det er ingen land som klarer å løse dette alene, sier Ola Elvestuen, klima- miljøminister for Norge som har tatt initiativet til en ny Nordisk plasterklæring som ble godkjent av de nordiske miljøministrene på Island 10. april.  

Må komme videre

I erklæringen tar miljøministrene til orde for at det utarbeides en global plastavtale for å beskytte havet. Ministrene understreker at problemet er verdensomspennende i sin natur og at det er behov for å ta sterkere grep globalt for å komme videre. 

Les erklæringen her: 

Viktig nordisk innspill til FN og EU

Erklæringen, som blant annet sendes til EUs styrende organer, UNEP, G7 og G20, ber også Nordisk ministerråd om å utarbeide en studie som skal se på hvilke konkrete elementer som bør være med i en global avtale mot marin mikroplast- og plastforsøpling.

I mars bestemte FNs 4.miljøforsamling (UNEA-4) at den mellomstatlige prosessen om marin forsøpling og spredning av mikroplast skal fortsette, og at ekspertgruppen som ble opprettet for å se på sterkere globale styringsstrukturer, skal videreføres.  

Globalt lederskap

Den nordiske rapporten skal leveres til ekspertgruppen innen den møtes igjen i slutten av 2019. Den vil også være et nyttig innspill til EUs arbeid med å spisse sine posisjoner inn mot FNs 5. miljøforsamling i 2021.

– Norden skal være en foregangsregion på å redusere miljøpåvirkning fra plast. Med denne erklæringen fortsetter vi også å ta lederskap globalt, sier miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson for Island som har ordførerskapet for Nordisk ministerråd i 2019.