Norden presser på for global plastaftale

10.04.19 | Nyhed
Ministre i Island
Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Fra venstre: Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk ministerråd, Ola Elvestuen, klima- og miljøminister i Norge, Kimmo Tiilikainen, miljø-, bolig- og energiminister i Finland, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, minister for miljø og naturresurser i Island, Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister i Danmark, Karen Motzfeldt, repræsentant for Grønland, og Lars Ronnås, klimaambassadør fra Sverige.

I en fælles erklæring slår de nordiske lande til lyd for en ny global aftale, som skal reducere og forebygge udledningen af plastaffald og mikroplast i havet.

Plastforurening af havet er et verdensomspændende miljøproblem, som truer liv og økosystemer og påvirker fiskeri, maritim transport, friluftsliv, turisme med mere.

Behov for et kursskifte

Men selvom problemet anerkendes af alle verdens lande, mangler der fokus på behovet for en stærkere og mere forpligtende global styring.

– Vi har brug for at skifte kurs og begynde at diskutere, hvad verden kan opnå i fællesskab. Der er ikke noget land, der kan løse det her alene, siger Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som er initiativtager til en ny nordisk plasterklæring, som blev godkendt af de nordiske miljøministre i Island den 10. april.  

Forandring kræver en global indsats

I erklæringen slår miljøministrene til lyd for, at der bliver udarbejdet en global plastaftale med det formål at beskytte havet. Ministrene understreger, at problemet er verdensomspændende, og at det kræver en større global indsats at skabe en forandring. 

Læs erklæringen her: 

Vigtigt nordisk indspark til FN og EU

Erklæringen, som blandt andet vil blive sendt til EU’s styrende organer, UNEP, G7 og G20, indeholder også en anmodning til Nordisk Ministerråd om at udarbejde et studie, som skal undersøge, hvilke konkrete elementer en global aftale om at undgå plast- og mikroplastforurening af havene bør indeholde.

I marts besluttede FN’s 4. Miljøforsamling (UNEA-4), at den mellemstatslige proces vedrørende havforurening og spredning af mikroplast skal fortsætte, og at ekspertgruppen, der blev oprettet med det formål at se på stærkere globale styringsstrukturer, skal videreføres.  

Globalt lederskab

Den nordiske rapport skal leveres til ekspertgruppen inden gruppens næste møde i slutningen af 2019. Rapporten vil også fungere som et nyttigt indspark i EU’s forberedelser til FN’s 5. miljøforsamling i 2021.

– Norden skal være en foregangsregion, når det gælder om at mindske miljøpåvirkning fra plast. Med denne erklæring fastholder vi vores globale lederskab, siger Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som er miljøminister i Island, der har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2019.