Nordiske madvaner skal være inspiration for FN-topmødet om bæredygtige fødevaresystemer

24.06.21 | Nyhed
studenter som äter i skolmatsal
Photographer
John Randeris/RitzauScanpix
Med kostråd i verdensklasse, et lavt antibiotikaforbrug i dyreproduktionen og et konstant faldende madspild har Norden gode forudsætninger for at blive verdensførende i omstillingen til et bæredygtigt fødevaresystem. I dag gav de nordiske ministre med ansvar for fødevarer, fiskeri, landbrug og skovbrug deres fulde opbakning til det kommende FN-topmøde om bæredygtige fødevaresystemer med en udtalelse, som bidrager til det globale arbejde, men også forpligter på hjemmebanen.

Millioner af mennesker verden over er udsat for sult, underernæring og dårlig kost. Hvordan sikrer man mad til en voksende befolkning på en måde, som er bæredygtig for natur og klima, socialt acceptabel og økonomisk levedygtig?

 

Fødevareproduktionen i verden står for en væsentlig del af klimapåvirkningen og er en af årsagerne til biodiversitetskrisen. Derudover er dårlige madvaner en bidragende årsag til overvægt og mange af de mest almindelige sygdomme. 

Fødevarer er nøglen til bæredygtighed

Eftersom fødevarer er en af nøglerne til at nå mange af verdensmålene, afholder FN i september et topmøde om fødevaresystemer.

Her spiller Norden en vigtig rolle, mener ministrene med ansvar for landbrug og fødevarer. De brugte en stor del af deres møde den 24. juni på forberedelser til topmødet. 

Norden vil stille viden og erfaringer til rådighed for resten af verden, og samtidig er de nordiske lande indstillet på at optrappe deres indsats både nationalt og som region. 

Bæredygtighed i de nordiske kostråd

– På internationalt plan ligger Norden helt i top, når det gælder bæredygtig udvikling. De nordiske lande har gjort en værdifuld indsats for at forbedre bæredygtigheden i fødevaresystemerne, der kan fungere som et godt eksempel på globalt plan. Vi vil styrke vores rolle som foregangsregion yderligere. I dette arbejde er det vigtigt at have alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling for øje, siger Jari Leppä, som er Finlands land- og skovbrugsminister og årets formand for Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug.

 


De nordiske kostråd er et eksempel på en langsigtet nordisk indsats for folkesundheden, og der arbejdes løbende på at integrere bæredygtighed i de fødevarebaserede kostråd. 

Fælles budskab til FN-topmødet

Ministrene blev enige om et fælles budskab som opbakning til FN's topmøde i september, Food Systems Summit 2021.

 

De skriver blandt andet, at landene arbejder intenst på at mindske madspild, bekæmpe antibiotikaresistens, tilpasse sig klimaforandringerne og udvikle den bæredygtige produktion af fødevarer fra havet. 

 

Ministrene skriver: ”De nordiske lande gentager deres fulde opbakning til UN Food Systems Summit og fortsætter med at arbejde aktivt med det internationale samfund for at kunne nå frem til en reel løsning på topmødet”: 

Fødevareproduktionens klimapåvirkning skal reduceres, men Norden udforsker også potentialet ved CO2-lagring i land- og skovbrugsarealer. På ministrenes bord lå en ny rapport med seks forslag, som kan styrke det nordiske samarbejde om CO2-lagring, blandt andet en fælles, nordisk certificering til jord- og skovejere, der øger CO2-mængden i deres jord.