Nordiske matvaner skal inspirere FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer

24.06.21 | Nyhet
studenter som äter i skolmatsal
Photographer
John Randeris/RitzauScanpix
Med kostråd i verdensklasse, lav antibiotikabruk i dyreproduksjonen og stadig mindre matsvinn har Norden forutsetninger for å bli verdensledende i omstillingen til et bærekraftig matsystem. I dag ga de nordiske ministrene med ansvar for mat, fiske, jord og skog sin fulle støtte til det kommende FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer – en uttalelse som bidrar til det globale arbeidet, men som også forplikter på hjemmebane.

Globalt lider millioner av mennesker av sult, underernæring og dårlig kost. Hvordan sikrer man mat til en voksende befolkning på en måte som også er bærekraftig for naturen og klimaet, sosialt akseptabel og økonomisk mulig?  

 

Matproduksjonen i verden står for en betydelig del av klimapåvirkningen og er en av grunnene til krisen for det biologiske mangfoldet. Dessuten har dårlige matvaner skylden for overvekt og mange av de vanligste sykdommene. 

Mat er nøkkelen til bærekraft

Ettersom mat åpenbart er en nøkkel til mange av bærekraftmålene, inviterer FN til et toppmøte om matsystemer i september.

Her har Norden en viktig rolle å spille, mener ministrene med ansvar for jordbruk og matspørsmål. De satte av en stor del av sitt møte 24. juni til forberedelser for toppmøtet.  

Norden vil stille sine kunnskaper og erfaringer til rådighet for verden – samtidig som landene er klare for å øke sine innsatser både nasjonalt og i fellesskap.   

Bærekraft i de nordiske kostrådene

– I internasjonal sammenheng plasserer Norden seg i toppen når det gjelder bærekraftig utvikling. Landene har gjort et verdifullt arbeid for å forbedre bærekraften i matsystemene som kan fungere som et godt eksempel også globalt. Vi vil ytterligere styrke vår rolle som foregangsregion. I dette arbeidet er det viktig å se alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling: miljø, økonomi og samfunn, sier Jari Leppä, jord- og skogbruksminister i Finland og årets leder for Ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk.

 

De nordiske næringsanbefalingene er et eksempel på et langsiktig nordisk arbeid for folkehelsen, og det pågår et arbeid med å integrere bærekraft i de matbaserte kostrådene.   

Felles budskap til FN-møtet

Ministrene ble enige om et felles budskap som støtter opp om FNs toppmøte i september, Food Systems Summit 2021.

 

De skriver blant annet at landene arbeider intensivt med å redusere matsvinnet, bekjempe antibiotikaresistens, tilpasse seg til klimaendringene samt utvikle den bærekraftige produksjonen av mat fra havene. 

 

Ministrene skriver: ”The Nordic countries reiterate their full support for the UN Food Systems Summit and continue to work actively with the global community to reach a real solutions’ summit”.   

Matproduksjonens klimapåvirkning må reduseres, men Norden utforsker også potensialet i å lagre karbon i jord- og skogbruksmark. En ny rapport på ministrenes bord med seks forslag som kan styrke nordisk samarbeid om karbonlagring – blant annet en felles nordisk sertifisering for jordbrukere som øker mengden karbon i jorda.