Nordiska matvanor ska inspirera FN-toppmötet om hållbara livsmedelssystem

24.06.21 | Nyhet
studenter som äter i skolmatsal
Fotograf
John Randeris/RitzauScanpix
Med kostråd i världsklass, låg antibiotikaanvändning i djurproduktionen och stadigt minskande matspill har Norden förutsättningar för att bli världsledande i omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. I dag gav de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedel, fiske, jord och skog sitt fulla stöd till det kommande FN-toppmötet om hållbara livsmedelssystem – ett uttalande som bidrar till det globala arbetet men också förpliktar på hemmaplan.

Globalt lider miljoner människor i välden av svält, undernäring och dålig kost. Hur säkrar man mat till en växande befolkning på ett sätt som även är hållbart för naturen och klimatet, socialt acceptabelt och ekonomiskt möjligt?
 

 

Matproduktionen i världen står för en betydande del av klimatpåverkan, och är ett av skälen till krisen för den biologiska mångfalden. Dessutom bär dåliga matvanor skulden till övervikt och många av de vanligaste sjukdomarna. 

Mat är nyckeln till hållbarhet

Eftersom mat uppenbarligen är en nyckel till många av hållbarhetsmålen, bjuder FN in till ett toppmöte om livsmedelssystem i september.

Här har Norden en viktig roll at spela, menar ministrarna med ansvar för jordbruk och livsmedelsfrågor. De ägnade en stor del av sitt möte den 24 juni åt förberedelser för toppmötet. 

Norden vill ställa sina kunskaper och erfarenheter till världens förfogande – samtidigt som länderna är beredda att öka sina insatser både nationellt och gemensamt. 
 

Hållbarhet i de nordiska kostråden

- I internationell jämförelse placerar sig Norden i topp när det gäller hållbar utveckling. Länderna har gjort ett värdefullt arbete för att förbättra hållbarheten i livsmedelssystemen som kan fungera som gott exempel även globalt. Vi vill ytterligare stärka vår roll som föregångare. I detta arbete är det viktigt att se alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling: miljö, ekonomi och samhälle, säger Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister i Finland och årets ordförande i Ministerrådet för livsmedel, jord- och skogsbruk, fiske och vattenbruk.

 


De nordiska näringsrekommendationerna är ett exempel på ett långsiktigt nordiskt arbete för folkhälsan, och arbetet pågår med att integrera hållbarhet i de matbaserade kostråden, 
 

Gemensamt budskap till FN-mötet

Ministrarna enades om ett gemensamt budskap som backar upp FN:s toppmöte i september, UN Food Systems Summit 2021.

 

De skriver bland annat att länderna arbetar intensivt med att minska matsvinnet, att bekämpa antibiotikaresistens, att anpassa sig till klimatförändringarna samt att utveckla den hållbara produktionen av mat från haven. 

 

Ministrarna skriver ”The Nordic countries reiterate their full support for the UN Food Systems Summit and continue to work actively with the global community to reach a Summit leading to concrete action". 

Matproduktionens klimatpåverkan måste minska, men Norden utforskar också potentialen i att lagra in kol i jord- och skogsbruksmark. En ny rapport låg på ministrarnas bord med sex förslag som kan stärka nordiskt samarbete om kolinlagring – bland annat en gemensam nordisk certifiering för odlare som ökar mängden kol i marken.