Tähtäimessä yhteinen vihreä ja digitaalinen tulevaisuus

09.10.20 | Uutinen
5G_Autonomous_Tractor
Photographer
Thomas Sonne / Common Ground Media
Digitekniikat ja -työkalut kehittyvät nopeasti, ja niillä on keskeinen asema vihreän siirtymän ja talouskasvun edistämisessä sekä COVID-19:n ja tulevien pandemioiden ehkäisyssä. Siksi onkin tärkeää, että Pohjoismaat ja Baltian maat jatkavat vahvaa kumppanuuttaan ja yhteistyötään, jolla tuetaan vastuullista ja vihreää digitalisaatiota.

Pohjoismaat ja Baltian maat asettavat digitalisaatioyhteistyölle uusia tavoitteita ja edistävät siten merkittävästi visiota, jonka mukaan Pohjolasta ja Baltiasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnallisten haasteiden selättämiseksi on kuitenkin tärkeää, että uusia digitaalisia tekniikoita ja dataa voidaan käyttää ja jakaa oikeudenmukaisesti, avoimesti ja demokraattisesti.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit hyväksyivät 1. lokakuuta 2020 yhteisen julkilausuman nimeltä Digital North 2.0. Julkilausumassa on kolme yleistavoitetta vuosien 2021–2024 yhteistyölle:

  1. Lisätään liikkuvuutta ja integraatiota Pohjolan ja Baltian alueella rakentamalla yhteinen rajat ylittävä digipalvelualue. Sen perustana ovat datan turvallinen yhteiskäyttö ja sähköisen tunnistamisen yhteentoimivuus.
  2. Edistetään Pohjolan ja Baltian alueen vihreää talouskasvua ja kehitystä datavetoisella innovoinnilla sekä oikeudenmukaisella datataloudella, jotka mahdollistavat datan tehokkaan yhteis- ja uudelleenkäytön.
  3. Edistetään yhteiskuntiemme johtajuutta kestävässä ja osallistavassa digitalisaatiossa sekä EU- ja Eta-alueella että kansainvälisesti. Tämä tapahtuu esimerkiksi rohkaisemalla uusien 5G-testiympäristöjen kehittämiseen ja 5G:n käytön kehityksen seurantaan.

Uuden julkilausuman valmistelua on johtanut Tanskan valtiovarainministeri osana Tanskan puheenjohtajakautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2020. Puheenjohtajuus siirtyy vuonna 2021 Suomelle, joka jatkaa omalla kaudellaan julkilausuman kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamista ja keskittyy alueen digitaalisen integraation edistämiseen.

”Vuosi 2020 ja koronakriisi ovat opettaneet meille paljon digitaalisen tekniikan täydestä potentiaalista. Pohjolan ja Baltian välisen liikkuvuuden ja integraation edistämisessä on jatkossa erittäin tärkeää, että edistyksellistä digitekniikkaa ja dataa kehitetään ja käytetään kunnianhimoisesti, innovatiivisesti, turvallisesti ja eettisesti. Ne ovat tärkeitä työkaluja, jotka tukevat nyt tarvittavaa vahvaa ja vihreää talouskasvua”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on tyytyväinen siihen, että ministerit ovat päättäneet jatkaa ja vahvistaa digitalisaatioyhteistyötä tulevina neljänä vuotena.

”Pohjoismaat ja Baltian maat ovat digitaalisen hallinnon kansainvälisiä kärkimaita. Näitä hyviä edellytyksiä on syytä hyödyntää ja osoittaa yhdessä, miten digitalisaatio voi tehdä yhteiskunnistamme entistä vahvempia, joustavampia, integroituneempia ja oikeudenmukaisempia. Digityökalujen suunnittelussa on asettava etusijalle turvallisuus, vastuullisuus, vastuuvelvollisuus ja eettiset näkökohdat, jotta digitaalinen luottamus vahvistuisi yhteiskunnissamme”, Lehtomäki sanoo.