Sammen mot en grønn digital framtid

09.10.20 | Nyhet
5G_Autonomous_Tractor
Photographer
Thomas Sonne / Common Ground Media
Digitale teknologier og digitale verktøy utvikles i raskt tempo og representerer avgjørende drivkrefter for å fremme grønn omstilling og økonomisk vekst og å takle covid-19 og framtidige pandemier. Derfor er det viktig at Norden og de baltiske landene viderefører sitt sterke partnerskap og samarbeid om bærekraftig og grønn digital omstilling.

Ved å sette nye mål for samarbeidet om digital omstilling tar de nordisk og de baltiske landene seriøse skritt for å realisere visjonen om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030. Da er det viktig at nye digitale teknologier og data kan bli brukt og delt på en rettferdig, åpen og demokratisk måte for å takle samfunnsutfordringer.

1. oktober 2020 vedtok de nordiske og de baltiske ministrene med ansvar for digital utvikling en felles erklæring, Digital North 2.0. Erklæringen peker ut tre overordnede mål som utgjør rammen for samarbeidet i 2021–2024:

  1. Øke mobiliteten og integreringen i den nordisk-baltiske regionen ved å bygge et felles område for grenseoverskridende digitale tjenester basert på sikker datautveksling og e-ID-interoperabilitet.
  2. Fremme grønn økonomisk vekst og utvikling i den nordisk-baltiske regionen ved hjelp av datadrevet innovasjon og rettferdig dataøkonomi for effektiv deling og gjenbruk av data.
  3. Fremme nordisk-baltisk lederskap i EU/EØS og globalt gjennom digital omstilling av samfunnene våre på en bærekraftig og inkluderende måte, for eksempel ved å oppmuntre til utvikling av nye testfasiliteter for 5G og følge utviklingen av bruken av 5G.

Arbeidet med den nye erklæringen ble ledet av Danmarks finansminister under det danske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2020. Finland tar over lederskapet i 2021 og vil i løpet av sin formannskapsperiode arbeide for å gjennomføre de ambisiøse målene i den nye erklæringen og fokusere på å fremme digital integrering i regionen.

“Året 2020 og covid-19-krisen har lært oss mye om digitale teknologiers fulle potensial. Framover vil det være uhyre viktig å utvikle og implementere avanserte digitale teknologier og data på en ambisiøs, innovativ, sikker og etisk måte for å forbedre og øke mobiliteten og integreringen i den nordisk-baltiske regionen. Dette er viktige verktøy for den sterke og grønne økonomiske veksten vi trenger”, sier Sirpa Paatero, kommunalminister i det finske finansministeriet.

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er glad for at ministrene med ansvar for digital utvikling har bestemt seg for å videreføre og styrke det digitale samarbeidet i fire år til.

“De nordiske og de baltiske landene er blant verdens ledende innenfor digital styring. Det er viktig å utnytte de gode forutsetningene og ta ansvar så vi viser hvordan digital omstilling kan gjøre samfunnene våre sterkere, mer motstandsdyktige, mer integrerte og mer rettferdige. Vi må prioritere sikkerhet, ansvar, pålitelighet og etiske spørsmål når vi utarbeider digitale verktøy for å styrke den digitale tilliten i samfunnene våre”, sier Lehtomäki.