Sammen mod en grøn fremtid

09.10.20 | Nyhed
5G_Autonomous_Tractor
Photographer
Thomas Sonne / Common Ground Media
Digitale teknologier og værktøjer udvikles i en rivende fart og er vigtige drivkræfter for den grønne omstilling, økonomisk vækst og mulighederne for at tackle COVID-19 og fremtidige pandemier. Derfor er det vigtigt, at de nordiske og baltiske lande fortsætter deres stærke partnerskab og samarbejde om en bæredygtig og grøn omstilling.

Ved at sætte nye mål for samarbejdet om en digital omstilling tager de nordiske og baltiske lande nye store skridt i retning af at realisere visionen om, at vi skal være den mest integrerede og bæredygtige region i verden i 2030. I forbindelse med dette er det vigtigt, at nye digitale teknologier og data kan anvendes og deles på en retfærdig, åben og demokratisk måde med henblik på at tackle samfundsmæssige udfordringer.

Den 1. oktober 2020 vedtog de nordisk-baltiske ministre for digital udvikling den fælles erklæring Digital North 2.0. Erklæringen definerer tre overordnede mål for samarbejdet i 2021-2024, som går ud på at:

  1. Øge mobiliteten og integrationen i Norden og Baltikum ved at skabe en fælles platform for digitale tjenesteydelser, der rækker på tværs af landegrænser, baseret på sikker udveksling af data og eID-interoperabilitet
  2. Fremme grøn økonomisk vækst og udvikling i den nordisk-baltiske region ved hjælp af datadrevet innovation og en fair dataøkonomi til effektiv deling og genbrug af data
  3. Fremme den nordisk-baltiske førerposition i EU/EØS og globalt, når det gælder en digital omstilling af vores samfund på en bæredygtig og inkluderende måde. For eksempel ved at opmuntre til udvikling af nye testfaciliteter til 5G og overvåge udviklingen af anvendelsesområderne for 5G.

Arbejdet på den nye erklæring har været anført af den danske finansminister under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020. Finland overtager roret i 2021 og vil under deres formandskab arbejde på at realisere de ambitiøse mål i den nye erklæring og fokusere på at fremme den digitale integration i regionen.

“2020 og COVID-19-krisen har lært os en hel del om digitale teknologiers fulde potentiale. Fremadrettet vil det være utroligt vigtigt, at vi kan udvikle og anvende digitale teknologier og data på en ambitiøs, innovativ, sikker og etisk måde, hvis vi skal forbedre og udvide mobiliteten og integrationen i den nordisk-baltiske region. De er vigtige værktøjer for den stærke og grønne økonomiske vækst, vi har brug for,” siger Sirpa Paatero, som er kommuneminister i det finske,

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er glad for, at ministrene med ansvar for digital udvikling vælger at videreføre og styrke det digitale samarbejde i yderligere fire år.

"De nordiske og baltiske lande og blandt de globale ledere inden for digital governance. Det er vigtigt at udnytte de gode forudsætninger og tage ansvar ved at vise, hvordan en digital omstilling kan gøre vores samfund stærkere, mere modstandsdygtige, mere integrerede og mere lige. Vi skal have fokus på sikkerhed, ansvar, pålidelighed og etiske overvejelser, når vi designer digitale værktøjer, så vi styrker den digitale tillid i vores samfund, siger Lehtomäki.