Tillsammans mot en grön digital framtid

09.10.20 | Nyhet
5G_Autonomous_Tractor
Photographer
Thomas Sonne / Common Ground Media
Digital teknik och digitala verktyg utvecklas snabbt och utgör viktiga drivkrafter för att främja grön omställning och ekonomisk tillväxt samt bekämpa covid-19 och framtida pandemier. Därför är det viktigt att de nordiska och baltiska länderna fortsätter sitt starka partnerskap och samarbete om hållbar och grön digital omställning.

Genom att sätta nya mål för samarbetet om digital omställning vidtar de nordiska och baltiska länderna seriösa åtgärder för att förverkliga visionen om att vara världens mest integrerade och hållbara region 2030. Således är det viktigt att ny digital teknik och data kan användas och delas på ett rättvist, öppet och demokratiskt sätt för att ta itu med samhällsutmaningar.

Den 1 oktober 2020 antog de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digital utveckling en gemensam förklaring, Digital North 2.0. Förklaringen lyfter fram tre övergripande mål som ska ge fasta ramar åt samarbetet 2021–2024:

  1. Öka rörligheten och integrationen i Norden och Baltikum genom att bygga ett gemensamt område för gränsöverskridande digitala tjänster, baserat på säkert utbyte av data och eID-interoperabilitet.
  2. Främja grön ekonomisk tillväxt och utveckling i den nordisk-baltiska regionen genom datadriven innovation och en rättvis dataekonomi för effektiv delning och återanvändning av data.
  3. Främja nordiskt-baltiskt ledarskap inom EU/EES och globalt genom en hållbar och inkluderande digital omställning av våra samhällen, till exempel genom att uppmuntra utvecklingen av nya testanläggningar för 5G och följa utvecklingen av 5G-användningen.

Arbetet med den nya förklaringen har letts av den danska finansministern under det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2020. Finland är redo att ta över ordförandeskapet 2021 och kommer då att arbeta med att förverkliga de ambitiösa målen i den nya förklaringen och fokusera på att främja digital integration i regionen.

”Året 2020 och covid-19-krisen har lärt oss en hel del om den digitala teknikens fulla potential. På längre sikt är det oerhört viktigt att utveckla och utnyttja avancerad digital teknik och data på ett ambitiöst, innovativt, säkert och etiskt sätt när det gäller att förbättra och öka rörligheten och integrationen i den nordisk-baltiska regionen. De är viktiga verktyg för den starka och gröna ekonomiska tillväxten som vi behöver”, säger Sirpa Paatero, kommunminister i Finlands finansministerium.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är glad över att ministrarna med ansvar för digital utveckling har beslutat att fortsätta och stärka det digitala samarbetet i ytterligare fyra år.

”De nordiska och baltiska länderna är bland de världsledande på digital förvaltning. Det är viktigt att ta tillvara de goda förutsättningarna och ta ansvar som visar hur digital omställning kan göra våra samhällen starkare, motståndskraftigare, mer integrerade och rättvisare. Vi måste prioritera säkerhet, ansvar, ansvarsskyldighet och etiska frågor när vi konstruerar digitala verktyg för att stärka den digitala tilliten i våra samhällen”, säger Lehtomäki.