Viljelijät osaksi ilmastoratkaisua

26.08.19 | Uutinen
Nordiska jordbruksministrar planterar träd
Valokuvaaja
Sara Landqvist
Maatalousministerit haluavat tehdä Pohjoismaiden viljelijöistä liittolaisia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Maa- ja metsätaloudessa on hyödyntämätöntä potentiaalia, joka liittyy hiilen sitomiseen maaperään. Hiidensidonnalla voidaan paitsi vähentää ilmakehään joutuvia päästöjä myös lisätä maan viljavuutta. Islanti pyrkii kasvattamaan puuston määrää, ja ministerit kantoivat kortensa kekoon.

– Meidän on tehtävä viljelijöiden ja maanomistajien kanssa yhteistyötä, joka tähtää päästövähennyksiin ja maaperän hiilensidontaan. Täällä Islannissa istutetaan metsää hiilen varastoimiseksi ja eroosion ehkäisemiseksi sekä perustetaan uusia kosteikkoja, toteaa Islannin maatalousministeri Kristján Þór Júlíusson.

Maatalous hiilen sitojana

Ruoantuotanto ja sen ilmastovaikutukset ovat puhuttaneet sen jälkeen, kun YK:n ilmastopaneeli IPCC julkisti maailman maankäyttöä koskevan raporttinsa pari viikkoa sitten.  Maataloudelle ja varsinkin lihantuotannolle sälytetään ilmastokeskustelussa usein raskas vastuu haitallisista ilmastopäästöistä. Nyt halutaan korostaa myös viljelijöiden mahdollisuutta kompensoida päästöjään maankäytön muutoksilla. 

Kaksin verroin hyötyä

Kun hiili varastoituu pelto- ja metsämaiden hiilinieluihin, hiilidioksidin määrä vähenee ilmakehässä. Hiilen lisääntyminen maaperässä taas parantaa viljavuutta, mikä auttaa vastaamaan ruoan kasvavaan kysyntään. Maaperän hiilensidonnan edellytykset vaihtelevat suuresti maatyypeittäin, mutta siihen voi myös vaikuttaa erilaisilla viljelymenetelmillä.  Jos viljelijät vähentävät kyntämistä, monipuolistavat viljelykiertoa, jättävät korret peltoon ja pitävät pellon koko ajan kasvipeitteisenä, pellot voivat vähentää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää nykyistä enemmän.

Maaperän hiilensidonta tavoitteissa

Hiilensidonnan lisääminen sisältyy jo nyt kaikkien Pohjoismaiden suunnitelmiin, jotka tähtäävät hiilineutraaliuteen.

Pariisin sopimuksen mukaisesti maat myös mittaavat ja raportoivat eri maatyyppien (kuten metsä-, pelto- ja laidunmaan) hiilivarastot vuosittain.

– Norjassa on tehty viljelijöiden kanssa sopimus siitä, että hiilidioksidin määrää vähennetään viisi miljoonaa tonnia ennen vuotta 2025. Suuri osa tästä voidaan saavuttaa maaperän hiilensidonnalla. Menetelmiä pitäisi saada kehitettyä, ja toivottavasti sen tiimoilta voidaan tehdä pohjoismaista yhteistyötä, sanoo Norjan maa- ja metsätalousministeri Olaug Vervik Bollestad.

Ministerit kompensoivat lentopäästöjään

Suurta osaa Islannin maaperästä uhkaa eroosio, ja meneillään on erilaisia maaperänsuojeluhankkeita, joilla pyritään varmistamaan hiilinielujen toiminta. Pohjoismaiden ministerit päättivät selvittää mahdollisuuksia yhteiseen tutkimusohjelmaan, jossa etsittäisiin tehokkaita ja toteutuskelpoisia toimenpiteitä.  He myös istuttivat useita puita kompensoidakseen kokouksen edellyttämiä lentomatkoja.

Ota yhteyttä