Slik blir jord- og skogbruket en del av klimaløsningen

26.08.19 | Nyhet
Nordiska jordbruksministrar planterar träd
Fotograf
Sara Landqvist
Landbruksministrene vil gjøre Nordens bønder til allierte i kampen mot klimaendringene. Både jord- og skogbruk har et uutnyttet potensial for å binde karbondioksid i bakken, noe som ikke bare reduserer utslippene til atmosfæren, men også gjør dyrket mark mer fruktbar. Island satser på flere trær, og ministrene bidro med sitt.

– Vi må jobbe med bøndene og jordeierne for å redusere utslippene og øke bindingen av karbondioksid i jorda. Her på Island har vi fokus på å plante skog for å lagre karbondioksid og forhindre erosjon, og på å anlegge nye våtmarker, sier Kristján  Þór Júlíusson, landbruksminister på Island.

Landbruket kan ta hånd om karbondioksid

Matproduksjonen og dens klimapåvirkning har fått stor aktualitet etter at FNs klimapanel, IPCC, slapp sin rapport om bruk av jord i verden for et par uker siden.  I klimadebatten må jordbruket ofte bære et tungt ansvar for klimaskadelige utslipp, spesielt fra kjøttproduksjonen. Men nå framheves også bøndenes mulighet til å kompensere for utslippene ved å endre bruken av jorda. 

Doble gevinster

Når karbon lagres i karbonbrønner i åker- og skogmark, dempes mengden karbondioksid i atmosfæren. Mer karbon i jorda gjør den også mer fruktbar, og det er bra når vi skal møte den økte etterspørselen etter mat. Forutsetningene for å lagre karbon i jord er veldig ulike avhengig av jordtype, men det lar seg også påvirke gjennom ulike metoder å bruke jorda på.  Hvis bønder pløyer mindre, varierer vekstrekkefølgen, lar planterester bli liggende og holder bakken dekket av voksende planter, kan de befri atmosfæren fra større mengder karbondioksid enn i dag.

Landene vil binde mer karbon i jorda

Allerede i dag inngår økt karbonbinding i alle de nordiske landenes planer for å bli klimanøytrale.

Og i overensstemmelse med Paris-avtalen måler og rapporterer de årlig sine karbonlagre i ulike marktyper, som skog, åkermark og beitemark.

– I Norge har vi inngått avtaler med landbruket om å redusere fem millioner tonn karbondioksid innen 2025. Å binde karbon i jorda kan bli en stor del av dette. Det er viktig å komme et skritt videre i metodeutvikling, og det håper jeg vi kan samarbeide om i Norden, sier Olaug Vervik Bollestad, mat- og landbruksminister i Norge.

Ministrene klimakompenserte for møtet

På Island er en stor del av jorda utsatt for erosjon, og forskjellige prosjekter pågår for å bevare jorda så den kan fungere som karbonbrønn. Ministrene besluttet å undersøke mulighetene for et felles forskningsprogram om hvilke tiltak som kan være effektive og mulige å gjennomføre i Norden.  På møtet plantet de en rekke trær for å kompensere for at de nordiske ministrene hadde tatt fly til møtet.

Kontakt