Åsa Torstensson (Hovedindlæg)

Fru president! Jag vill till stor del bekräfta det som Per-Kristian Foss sade i sitt inlägg och också upprepa en del saker.

Budgetarbetet och budgetdiskussionen med dess prioriteringar är alltid intressanta och spännande. De är en spännande del i samverkansformen. Här möts både partier och länder i överläggningar på ett mer korsbefruktande sätt. Årets budgetarbete är ett tydligt bevis på detta. Det har inneburit en mer komplicerad och otydligare budgetprocess, vill jag säga.

Från mittengruppens sida ser vi det som positivt att vi nu har en tydligare prioriteringsbudget för ordförandeskapet, vilket gör att det kan bli en tydligare politisk diskussion och prioritering sett från ordförandeskapets sida. Men generellt sett är mittengruppen kritisk till hur själva budgetarbetet har genomförts när det gäller Nordiska rådets och partigruppernas möjlighet att förhålla sig till ministerrådets förslag. Det kom mycket sent, som Per-Kristian Foss också framhöll, och dessutom upplevde vi att det pågick två parallella processer, och det förstärker aldrig vare sig samverkan eller tydlighet.

Med denna erfarenhet av årets budgetarbete väntar vi oss att kommande års arbete får ett helt annat upplägg. Nu lägger man fram ett förslag med en tydlig reducering av budgeten samtidigt som vi trots allt säger att vi ska ha fokus på framtid och ytterligare stärka samverkansformerna för det nordiska samarbetet. Då görs uppdraget ännu viktigare. Det budgetarbete som nu krävs för 2014 års budget ska börja tidigt. Precis som Per-Kristian Foss också angav ska det inte ske via någon osthyvelprincip, utan vi ska tydligt genomlysa budgetposterna, så att vi samtidigt som vi gör en reducering ändå kan ha fokus på att ytterligare stärka samverkansformerna för det nordiska samarbetet.