Ætlar þú að gefa út rit?

Publikationer
Útgáfusvið Norrænu ráðherranefndarinnar gefur út um 200 rit á ári. Í hluta ritanna er greint frá niðurstöðum rannsóknaverkefna sem fjármögnuð eru að einhverju eða öllu leyti af Norrænu ráðherranefndinni, hluti ritanna á uppruna sinn á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar en það eru til dæmis stefnumótanir, aðgerðaáætlanir og greiningar.

Efni þessarar síðu er ætlað þeim sem hafa fengið styrk og hyggjast gefa út skýrslu eða rit þar sem Norrænu ráðherranefndin er útgefandi. Áður en hafist er handa við útgáfu ritsins getur verið skynsamlegt að lesa þessar leiðbeiningar og hafa samband við útgáfusvið Norrænu ráðherranefndarinnar (pub@norden.org) til þess að fá raunhæft mat á kostnaði og framleiðslutíma, þar með talið umbrot, prófarkalestur, dreifingu og útgáfu.

Takið eftir að framleiðslan getur ekki hafist fyrr en pöntun hefur borist útgáfusviðinu. Hér að neðan er pöntunareyðublað fyrir TemaNord. Hafið samand við útgáfusviðið vegna pantana í öðrum ritröðum.

TemaNord pöntunareyðublað (á dönsku)

TemaNord pöntunareyðublað (á ensku)

– Hafið samband við: pub@norden.org

Skipting ábyrgðar – hver gerir hvað?

Verkbeiðandinn ber ábyrgð á að nauðsynlegir samningar um útgáfurétt og höfundarrétt hafi verið gerðir við höfunda á þann veg að réttindi Norrænu ráðherranefndarinnar hafi ekki verið takmörkuð. Verkbeiðandinn ber einnig ábyrgð á kostnaði sem verður til í tengslum við framleiðslu, dreifingu og prentun ritsins. Kostnaður við útgáfuna ræðst af því um hvaða ritröð er að ræða, umfangi og fjölda skýringamynda (infografik). Kostnaðarmat vegna einstakra verkefna má fá beint frá útgáfusviðinu, pub@norden.org.

Útgáfusviðið ber ábyrgð á umbroti, útgáfu og dreifingu. Umbrotið fylgir útlitsstefnu Norrænu ráðherranefndarinnar til dæmis varðandi nafnmerki (lógó), liti, letur og stefnu varðandi myndir. Útgáfusviðið er einnig ábyrgt fyrir því að ritið fái sem víðtækasta dreifingu.

Framleiðslutíminn er breytilegur og er aðlagaður að þörfum. Venjulega er fyrsta umbrotna próförkin afhent innan 15 vinnudaga. Eigi að prenta ritið skal gera ráð fyrir 5-10 vinnudögum fyrir prentun. Ritin eru alltaf gefin út á stafrænu formi. Aðeins er prentað í undantekningartilvikum ef verkbeiðandinn pantar prentað upplag. 

Vakin er athygli á að viðmiðunarreglur vegna vinnugagna, Nordiska arbetspapper, eru frábrugðnar og má fá nánari upplýsingar um þær í kaflanum „Fjórar ritraðir“.

– Hafið samband við: pub@norden.org

Fjórar mismunandi ritraðir

TemaNord er ritröð þar sem birtar eru rannsóknarniðurstöður frá vinnuhópum og verkefnum sem fjármögnuð eru af Norrænu ráðherranefndinni. Innihald TemaNord tekur til allra viðfangsefna hins opinbera norræna samstarfs. Frá og með janúar 2020 verða öll TemaNord-rit gefin út í gagnvirkum netútgáfum. TemaNord er ekki prentað.

Í Nord eru gefnar út umræðubækur, greiningar, leiðbeiningar og aðrar stakar bækur á þeim sviðum norræns samstarf sem pólitísk ákvörðun er tekin um að vekja athygli á.

PolitikNord inniheldur pólitísk rit, til dæmis stefnumótunarskjöl, rammaáætlanir, framkvæmdaáætlanir, ársskýrslur, fjárhagsáætlanir, almenna bæklinga og annað upplýsingaefni sem Norræna ráðherranefndin gefur út.

Nordiska arbetspapper, norræn vinnugögn, eru yfirleitt vinnugögn (working papers) sem verða til við vinnslu verkefna eða eru bráðabirgðaútgáfur og eru þess vegna ekki gefin út sem eiginleg rit. Yfirleitt eru markhópar vinnugagnanna aðilar innan hins norræna samstarfs. Útgáfusviðið sér eingöngu um útgáfu á NordPub (PDF). Nordiska Arbetspapper eru ekki brotnir um eða prentaðaðir. Þeir eru ekki heldur á dreifingaráætlun útgáfusviðsins. Takið eftir að vegna tilskipunar um aðgengi að opinberum vefsíðum og forritum verðum við nú að senda skjalið til utanaðkomandi dreifingaraðila til að til að að breyta skjalinu í PDF/UA. Þetta eykur bæði kostnað og lengir framleiðslutímann.

Höfundarréttur og réttindi

Norræna ráðherranefndin á fullan höfundarrétt af öllum ritum sínum. Hugsanlegar tekjur af sölu rita renna til Norrænu ráðherranefndarinnar.

Höfundur eða verkbeiðandi framleiðslu rits hjá Norrænu ráðherranefndinni tryggir í tengslum við pöntunina að birtingarréttur sé á öllum textum, myndum, gröfum, töflum, tilvitnunum o.s.frv. í viðkomandi riti. Ábyrgðin á höfundarrétti mynda í ritum Norrænu ráðherranefndarinnar liggur hjá höfundi eða þeim sem bera ábyrgð á pöntun viðkomandi rits. Ábyrgðin liggur þó hjá útgáfusviðinu í þeim tilvikum sem umbrotsfólk PUB hefur sjálft upp á myndum.

PolitikNord, Nord og Nordiska arbetspapper eru gefin út með © All rights reserved leyfi. Frá og með 31. mars 2017 eru öll TemaNord rit gefin út með Creative Commons leyfi: CC BY 4.0 International. Ólíkt © All rights reserved leyfinu er heimilt að nota rit með CC leyfi á allan hátt, meðal annars þýða þau og endurvinna. Eina krafan er að viðkomandi notandi vitni til heimildarinnar með fullnægjandi hætti. 

– Nánari upplýsingar um Creative Commons CC BY 4.0 International

Handrit

Handritið skal vera samþykkt og prófarkalesið áður en pöntun er gerð. Prófarkalestur skal unninn af fagfólki og farið skal að reglum um greinarmerki í hverju tungumáli fyrir sig. TemaNord-ritin skulu vera yfirlesin af sérfræðingum á viðkomandi sviði eða að minnsta kosti að hafa verið metin innan vinnuhóps, áætlunarnefndar eða sambærilegt.

Til þess að panta rit þarf eftirfarandi:

1. Góður titill Undirtitill sem skýrir titilinn ef með þarf.

2. Efnisorð. Þau skipta máli vegna dreifingar ritsins. Velja skal efnisorð af kostgæfni af pöntunareyðublaðinu.

3. Útdráttur, þ.e einföld og stuttorð lýsing á efni ritsins (markmiði, niðurstöðum og nálgun). Lýsingin er meðal annars notuð sem útdráttur á NordPub og á norden.org. 

4. Réttur til birtingar alls myndefnis sem sent er inn í tengslum við pöntun á riti skal vera tryggður bæði fyrir prent og stafræna útgáfu og þessu efni skal skilað inn í fullri stærð og hárri upplausn (300 dpi) Þetta á aðallega við um TemaNord vegna þess að útgáfusviðið ber ábyrgð á myndum í PolitikNord og Nord.

5. Myndum, skýringamyndum og töflum skal skila með viðeigandi upplýsingatexta (captions) þar sem efni myndarinnar er lýst og gerð grein fyrir uppruna hennar. Gröfum skal helst skila með því talnaefni sem þau byggja á þannig að hægt sé að útbúa gagnvirk gröf fyrir rafrænar útgáfur ritanna.

6. Myndirnar skulu vera í samræmi við stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í myndamálum sem lýst er í útlitshönnunarhandbókinni http://design.norden.org/billeder

Nánari leiðbeiningar um ferlið varðandi TemaNord og um hvernig byggja skal handrit upp er að finna í höfundaleiðbeiningunum.

TemaNord guide til forfattere (á dönsku)

TemaNord Author's guide (á ensku)

Myndstefna

 

Þýðingar

Frá upphafi verks skal hafa í huga að mögulega þarf að þýða ritið. Túlkasviðið á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar sér um að láta þýða og prófarkalesa norrænar samstarfsáætlanir, stefnumótanir og aðrar fyrirfram skilgreindar útgáfur í PolitikNord og Nord ritröðunum. Í öðrum útgáfum (meðal annars TemaNord og Nordiska Arbetspapper) sér verkbeiðandinn sjálfur um þýðingar þegar þess þarf með. Vakin er athygli á því að ekki er hægt að panta þýðingar gegnum útgáfusviðið. Þá er minnt á að gera þarf ráð fyrir aukalegum tíma vegna þýðinga og prófarka- og textavinnu á þeim málum sem þýtt er á. Gera þarf sérstaka pöntun fyrir hvert tungumál þegar þýðingar eru tilbúnar.

Pöntun á framleiðslu

Þegar handritið er tilbúið og prófarkalesið má panta framleiðslu á ritinu gegnum pöntunareyðublaðið hér að neðan. Handritið er hengt við pöntunareyðublaðið og þar þarf meðal annars að koma fram, titill, höfundar, prófarkalesari, útdráttur, efnisorð, fagráðgjafi á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar og reikningsupplýsingar. Ef útgáfan er meðal þeirra undantekningatilvika sem á að prenta óskum við eftir að þú ræðir þörfina á því við upplýsingaráðgjafann þinn. Alltaf er velkomið að hafa samband við útgáfusviðið á pub@norden.org ef spurningar vakna.

Staðfesting berst þegar pöntunin hefur verið send. Sú deild á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar sem málið varðar þarf að samþykkja pöntunina. Þegar pöntunin hefur verið samþykkt fær ritið útgáfunúmer sem notað er sem tilvísun meðan á verkferlinu stendur. 

TemaNord pöntunareyðublað (á dönsku)

TemaNord pöntunareyðublað (á ensku)

– Vegna pöntunareyðublaða fyrir aðrar ritraðir, vinsamlegast hafið samband við: pub@norden.org 

Dreifing

Öll rit sem gefin eru út af Norrænu ráðherranefndinni eru í opnu aðgengi gegnum útgáfuveitu okkar, Nordpub, á norden.org og á GoogleBooks. 

Prentuð rit er hægt að kaupa í vefversluninni á NordPub. Takið eftir að aðeins takmarkaður hluti ritanna er til í prentuðum útgáfum.

Ritin eru auglýst, meðal annars á Twitter, í tengslum við útgáfu þeirra. 

NordPub