Norrænt samstarf

Samstarf Norðurlanda er eitt umfangsmesta svæðisbundna samstarf í heimi. Aðildarlönd samstarfsins eru Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, og auk þess taka Færeyjar, Grænland og Álandseyjar þátt.

Information

Contact
Tölvupóstur

Content

  Norrænt samstarf

  Forsætisráðherrar Norðurlanda
  Forsætisráðherrarnir fara með yfirumsjón samstarfs ríkisstjórna Norðurlanda. Norrænir forsætisráðherrafundir eru haldnir tvisvar á ári. Forsætisráðherrar Norðurlanda hittast einnig við ýmis önnur tækifæri.
  Til stofnunar
  Leiðtogar Færeyja, Grænlands og Álandseyja

  Fulltrúar landsstjórna Færeyja og Grænlands ásamt fulltrúum landsstjórnar Álandseyja taka þátt í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. Álandseyjayfirlýsingin, sem samþykkt var í september 2007, hefur styrkt þátttöku Færeyja, Grænlands og Álandseyja í norræna samstarfinu.

  Til stofnunar
  Norðurlandaráð
  Nefndir
  Eftirlitsnefndin
  Eftirlitsnefndin fylgist fyrir hönd þingsins með starfsemi sem fjármögnuð er úr sameiginlegum sjóðum Norðurlandanna.
  Til stofnunar
  Forsætisnefndin
  Forsætisnefndin gegnir pólitísku forystuhlutverki í Norðurlandaráði. Hún ber ábyrgð á helstu pólitísku málaflokkum, skipulagningu og fjárhagsáætlanagerð auk norræna þingmannasamstarfsins í utanríkis- og öryggismálum.
  Til stofnunar
  Norræna sjálfbærninefndin
  Nefndin vinnur að viðfangsefnum og málum sem snerta umhverfis- og náttúruvernd, náttúruauðlindir – þar á meðal nýtingu náttúruauðlinda í landbúnaði, sjávarútvegi og skógrækt. Loftslagsmál eru jafnframt mikilvægur hluti af starfi nefndarinnar – þar á meðal afleiðingar loftslagsbreytinga sem einkum má merkja á nyrstu svæðum Norðurlanda, til dæmis á Grænlandi vegna bráðnunar jökulhettunnar, en einnig hafa afleiðingar á alþjóðavettvangi og geta til dæmis leitt til straums loftslagsflóttamanna. Meðal annarra viðfangsefna nefndarinnar má nefna réttindi neytenda, fiskveiðistjórnun, stefnumótun í landbúnaði, matvæli, kjarnorkuöryggi, líffræðilegan fjölbreytileika og sjálfbærni. Lögð er áhersla á hvort tveggja norræn og alþjóðleg úrlausnarefni og lausnalíkön á áðurnefndum sviðum.
  Til stofnunar
  Norræna þekkingar- og menningarnefndin
  Nefndin vinnur með málefni og mál sem snerta menningu, rannsóknir og menntun, grunn- og framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu og alþýðufræðslu – þar á meðal mál sem snerta tungumálasamstarf, nýmiðla, færniþróun og nýsköpun á sviði menntamála. Menntun og fræðsla eru að mörgu leyti lykilinn að góðum starfsferli og þar með einnig lykilinn að góðu lífi fyrir unglinga og fullorðna og að góðu fjölskyldulífi þar sem velferð einstaklinga er ekki í hættu, til dæmis af völdum atvinnuleysis, fátæktar eða fíkniefnamisnotkunar. Nefndin vinnur einnig að málum sem snerta borgaralegt samfélag og afl og störf sjálfboðaliða, enda gegna þessir tveir þættir mikilvægu hlutverki í lýðræðislegu velferðarsamfélagi. Íþróttir, tungumál, kvikmyndir og fjölmiðlar, almenn og fjölbreytileg list og menning, og menning barna og ungmenna eru jafnframt á starfssviði norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar.
  Til stofnunar
  Norræna velferðarnefndin
  Norræna velferðarnefndin leggur áherslu á norræna velferðarlíkanið. Hún leitast við að finna góðar efnahagslegar lausnir sem jafnframt eru sjálfbærar. Nefndin fæst meðal annars við mál sem snerta umönnun barna, ungmenna og aldraðra, fötlun, áfengi, fíkniefni og misnotkun. Einnig er unnið með viðfangsefni sem tengjast jafnrétti, borgaralegum réttindum, lýðræði, mannréttindum og baráttu gegn afbrotum. Samþætting innflytjenda, fólksflutningar og flóttamenn heyra jafnframt undir nefndina og sama er að segja um húsnæðismál og málefna frumbyggja Norðurlanda.
  Til stofnunar
  Norræna hagvaxtar– og þróunarnefndin
  Nefndin vinnur að málefnum og viðfangsefnum sem snerta vinnumarkað og vinnuumhverfi, atvinnulíf, viðskipti, iðnað, orku, baráttu gegn stjórnsýsluhindrunum, samgöngumál og öryggi í samgöngumálum. Samstarf Norðurlanda snýst einnig að miklu leyti um frjálsa för á vinnumarkaði, en það er um leið eitt af flaggskipum Norðurlanda hvað varðar að standa vörð um velferð og atvinnulíf. Baráttan gegn stjórnsýsluhindrunum stuðlar að því að viðhalda þessu líkani, sem nýtur aðdáunar á alþjóðavettvangi og sem gerir almenningi auðveldara fyrir að stunda nám og starfa þvert á landamæri. Nefndin fjallar einnig um mál sem tengjast fjármála- og atvinnustefnu – þar á meðal rammaskilyrði rannsókna, framleiðslu og viðskipta, og í framhaldi því frjálsa för á mörkuðum og vinnumörkuðum á Norðurlöndum. Byggða- og uppbyggingarstefna, fjarskipti og upplýsingatækni eru einnig á starfssviði norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar.
  Til stofnunar
  Kjörnefndin
  Kjörnefnd undirbýr og leggur fram tillögur að kjöri sem fer fram á þinginu.
  Til stofnunar
  Flokkahópar
  Flokkahópur hægrimanna
  Í flokkahópi hægrimanna eru fulltrúar frá sjö stjórnmálaflokkum á Norðurlöndum fimm auk Færeyja, Grænlands og Álandseyja.
  Til stofnunar
  Íhaldssami þjóðarflokkurinn (KF)
  Fólkaflokkurin (Ff)
  Hægrimenn (H)
  Moderat Samling för Åland
  Moderat Samling för Åland er hægrisinnaður stjórnmálaflokkur á Álandseyjum. Hann var stofnaður árið 1967 og hlaut núverandi heiti 2013 við samruna flokkanna Moderaterna Åland og Obunden samling.
  Til stofnunar
  Hófsami samstöðuflokkurinn (M)
  Hófsami samstöðuflokkurinn er næst stærsti stjórnmálaflokkurinn í Svíþjóð, og jafnframt stærsti flokkurinn í borgaralegri ríkistjórn Svía. Forsætisráðherra hefur verið úr flokki hófsamra frá árinu 2006.
  Til stofnunar
  Flokkhópur óháðra (ObS)
  Einingarflokkurinn (saml)
  Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
  Flokkahópur jafnaðarmanna
  Flokkahópur jafnaðarmanna er einn af stærstu flokkahópum Norðurlandaráðs og í honum eru fulltrúar jafnaðarmanna frá öllum norrænu löndunum og frá Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum.
  Til stofnunar
  Norski verkamannaflokkurinn (A)
  Jafnaðarmannaflokkur Finnlands (sd)
  Jafnaðarmannaflokkurinn er stærsti stjórnmálaflokkur Finnlands. Jafnaðarmaðurinn Tarja Halonen var forseti Finnlands á árunum 2000 - 2012.
  Til stofnunar
  Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
  Samfylkingin (Sf)
  Siumut (S)
  Jafnaðarmannaflokkurinn Álandseyjum (ÅSD)
  Jafnaðarmannaflokkur Álandseyja er elsti stjórnmálaflokkur Álandseyja, en hann var stofnaður 1906.
  Til stofnunar
  Jafnaðarmannaflokkurinn (S)
  Danski jafnaðarmannaflokkurinn var stofnaður árið 1871. Hann er nú næst stærsti stjórnmálaflokkur Danmerkur.
  Til stofnunar
  Jafnaðarmannaflokkurinn í Svíþjóð (S)
  Flokkahópur miðjumanna
  Í flokkahópi miðjumanna eru aðal- og varamenn í Norðurlandaráði frá norrænu löndunum, Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum sem tilheyra frjálslyndum miðjuflokkum, grænum flokkum og kristilegum demókrötum.
  Til stofnunar
  Flokkur fólksins (Flf)
  Miðflokkurinn (Mifl)
  Framtíð Álandseyja (ÅF)
  Miðjuflokkur Álandseyja (ÅC)
  Eftir kosningarnar 2011 er miðjuflokkurinn stærsti flokkurinn á lögþingi Álandseyja (7 af 30 fulltrúum). Tveir ráðherrar í landsstjórn Álandseyja eru úr miðjuflokknum.
  Til stofnunar
  Atassut (A)
  Björt framtíð (BF)
  Miðflokkurinn í Finnlandi (cent)
  Miðjuflokkurinn (C)
  Miðjuflokkurinn er sænskur stjórnmálaflokkur með græn frjálslynd málefni á stefnuskrá sinni. Miðjuflokkurinn leggur áherslu á atvinnumál og fyrirtæki, loftslagsmál og velferð.
  Til stofnunar
  Grænir (gröna)
  Grænir, finnskur stjórnmálaflokkur sem hefur umhverfismál á stefnuskrá sinni. Kjósendur flokksins eru flestir borgarbúar.
  Til stofnunar
  Lýðræðisflokkurinn(D)
  Demokraterna (gl. Demokraatit) er grænlenskur lýðræðislegur stjórnmálaflokkur.
  Til stofnunar
  Framsókn
  Framsóknarflokkurinn (Frfl)
  Hållbart Initiativ
  Hållbart Initiativ
  Til stofnunar
  Kristilegir demókratar (KD)
  Kristilegir demókratar eru sænskur stjórnmálaflokkur. Stefnuskrá flokksins byggir á kristilegum gildum þar sem fyrst og fremst er lögð áhersla á málefni sem tengjast umönnun, heilsu, fjölskyldu og atvinnulífi.
  Til stofnunar
  Kristilegir demokratar í Finnlandi (kd)
  Kristeligt Folkeparti (KrF)
  Samtök frjálslyndra(LA)
  Liberalerna (L)
  Flokkur frjálslyndra á Álandseyjum(Lib)
  Flokkur frjálslyndra á Álandseyjum er frjálslyndur stjórnmálaflokkur. Eftir kosningarnar 2007 var flokkurinn stærsti stjórnmálaflokkkur Álandseyja, en í kosningunum 2011 missti flokkurinn mikið fylgi. Nú eru fulltrúar frjálslyndra 6 af 30 á lögþingi Álandseyja og eru þeir í stjórnarandstöðu.
  Til stofnunar
  Umhverfisflokkurinn (MP)
  Umhverfisflokkurinn grænir er sænskur stjórnmálaflokkur sem hefur grænan heima á stefnuskrá sinni. Auk loftslagsmála leggur flokkurinn áherslu á innflytjenda-, mennta- og atvinnumál.
  Til stofnunar
  Miðflokkurinn (M)
  Inuit flokkurinn
  Róttækir vinstrimenn (RV)
  Samvinnuflokkurinn
  Sambandsflokkurin (sb)
  Miðjuflokkurinn (Sp)
  Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
  Svenska folkpartiet (sv)
  Vinstri flokkurinn(V)
  Vinstri(V), Noregi
  Viðreisn (Vi)
  Viðreisn var stofnuð 24. maí 2016 og fékk sína fyrstu fulltrúa á þing þegar kosið var til Alþingis á haustdögum 2016. Viðreisn er í flokkahópi miðjumanna.
  Til stofnunar
  Norrænt frelsi
  Flokkahópinn Norrænt frelsi í Norðurlandaráði skipa þingmenn og varamenn þeirra frá Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. Hópurinn styður frelsi, lýðræði og hugmyndina um sjálfstæð þjóðríki.
  Til stofnunar
  Danski þjóðarflokkurinn (DF)
  Sannir Finnar (saf)
  Svíþjóðardemókratarnir (SD)
  Svíþjóðardemókratarnir er stjórnmálaflokkur sem byggir á þjóðernishyggju og félagslegri íhaldssemi. Flokkurinn hlaut í fyrsta sinn kosningu til sænska þingsins árið 2010.
  Til stofnunar
  Norræn vinstri græn
  Flokkahópurinn Norræn vinstri græn í Norðurlandaráði samanstendur af fulltrúum og varafulltrúum vinstri flokka á Norðurlöndum, einnig Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi. Í hópnum eru fulltrúar átta flokka á Norðurlöndum.
  Til stofnunar
  Alternativet (ALT)
  Grænn stjórnmálaflokkur í Danmörku fyrir fólk sem vill stuðla að sjálfbærni, lýðræði, félagslegu réttlæti og frumkvöðlastarfi í heiminum.
  Til stofnunar
  Einingarlistinn(EL)
  Inuit Ataqatigiit (IA)
  Rauði flokkurinn (R)
  Sósíalístíski þjóðarflokkurinn (SF)
  Sósíalíski Vinstriflokkurinn (SV)
  Tjóðveldi (T)
  Vinstribandalagið (vänst)
  Vinstribndalagið(fi. Vasemmistoliitto) er vinstriflokkur sem hefur jafnrétti, frelsi og sjálfbæra þróun á stefnuskrá sinni. Flokkurinn er sá fimmti stærsti í Finnlandi.
  Til stofnunar
  Vänsterpartiet (V)
  Vinstri hreyfingin - grænt framboð (Vg)
  Vinstrihreyfingin – grænt framboð
  Utan flokkahópa
  Blá framtíð
  Framfaraflokkurinn (FrP)
  Hreyfingin (Hr)
  Naleraq (GL)
  Nunatta Qitornai
  Nunatta Qitornai
  Til stofnunar
  Nye Borgerlige (NB)
  Sendinefndir landanna
  Sendinefnd Álandseyja í Norðurlandaráði
  Danska sendinefndin í Norðurlandaráði
  Sendinefnd Finnlands í Norðurlandaráði
  Færeyska sendinefndin í Norðurlandaráði
  Grænlenska sendinefndin í Norðurlandaráði
  Norðurlandaráð, Sendinefnd Íslands
  Skrifstofur landsdeilda
  Starfsfólk á skrifstofum landsdeilda.
  Til stofnunar
  Norðurlandaráð, Norska sendinefndin
  Sænska sendinefndin í Norðurlandaráði
  Formennskuáætlun
  Formennskuáætlun Danmerkur í Norðurlandaráði 2021
  Danir munu á formennskuári sínu 2021 leggja áherslu á þann lærdóm sem norræn lönd geta dregið af kórónuveirufaraldrinum og á afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum. Formennskulandið vill vinna að eftirtöldum áherslusviðum: Norrænu varnar- og viðbúnaðarsamstarfi, norrænum aðgerðum í loftslagsmálum, norrænu ungmennastarfi í þágu menningar og tungumála og samstarfi um ferðaþjónustu.
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Finnlands í Norðurlandaráði 2022
  Í formennskuáætlun Finnlands fyrir árið 2022 eru nefnd ýmis svið sem sérstök áhersla verður lögð á: félagsleg, vistræn og efnahagsleg sjálfbærni Norðurlanda, öryggi á Norðurlöndum og Norðurlönd án landamæra. Einnig er áhersla lögð á norræna velferðarlíkanið og þau úrlausnarefni sem það stendur frammi fyrir, ekki síst í kjölfar COVID-19. Á árinu 2022 verður sjötíu ára afmæli Norðurlandaráðs líka fagnað og er það kjörið tilefni til að tileinka okkur starfshætti sem auka skilvirkni og stefnumörkun í norrænu samstarfi.
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Íslands í Norðurlandaráði 2020
  Í formennskuáætlun sinni leggur Ísland áherslu á þrjú svið: að standa vörð um lýðræðið, að standa vörð um líffræðilegan fjölbreytileika og að efla kunnáttu í norrænu tungumálunum.
  Til stofnunar
  Formennska Svíþjóðar í Norðurlandaráði 2019
  Norðurlönd sérhvern dag – lýðræði og almennur stuðningur
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Noregs í Norðurlandaráði 2018
  Í heimi sem einkennist af breytingum og óróleika er norrænt samstarf mikilvægara en nokkru sinni fyrr. Anspænis ófyrirsjáanlegum öryggispólitískum veruleika og mikilli þörf fyrir endurskipulagningu standa norrænu löndin betur að vígi sameinuð en sundruð.
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Finnlands í Norðurlandaráði 2017
  Formennskuáætlun Finnlands í Norðurlandaráði 2017
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Danmerkur í Norðurlandaráði 2016
  Formennskuáætlun Dana í Norðurlandaráði 2016
  Til stofnunar
  Formennska Íslands í Norðurlandaráði 2015
  Formennskuáætlun Íslands í Norðurlandaráði 2015
  Til stofnunar
  Formennska Svía í Norðurlandaráði 2014
  Formennskuáætlun Svía í Norðurlandaráði 2014
  Til stofnunar
  Skrifstofa Norðurlandaráðs
  Skrifstofa Norðurlandaráðs undirbýr og fylgir eftir málum sem fjallað er um í forsætisnefndinni, nefndum og í öðrum stofnunum.
  Til stofnunar
  Skrifstofa Norðurlandaráðs í Brussel
  Norðurlandaráð starfrækir skrifstofu í Brussel. Tilgangurinn með skrifstofunni er að fylgjast með Evrópusambandsmálum sem varða Norðurlandaráð og viðhalda tengslum við norræna aðila í Brussel. Tengsl Evrópuþingsins og Norðurlandaráðs hafa sérstaka þýðingu. Skrifstofunni var komið á fót í september 2017 og þar starfar einn starfsmaður.
  Til stofnunar
  Norðurlandaráð æskunnar (UNR)
  Norðurlandaráð æskunnar er vettvangur stjórnmálasamtaka ungs fólks á Norðurlöndum.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin
  Samstarfsráðherrarnir (MR-SAM)
  Norrænu samstarfsráðherrarnir sjá um samhæfingu á ríkisstjórnasamstarfinu í umboði forsætisráðherranna.
  Til stofnunar
  Norræna samstarfsnefndin (NSK)
  Norræna samstarfsnefndin hefur umsjón með samhæfingu samstarfsins og er jafnframt stjórn skrifstofu ráðherranefndarinnar í Kaupmannahöfn. Norræna samstarfsnefndin er skipuð háttsettum embættismönnum frá löndunum.
  Til stofnunar
  Ráðuneyti utanríkismála, landsstjórn Grænlands (GL)
  Landsstjórn Færeyja, norrænt samstarf (FO)
  Skrifstofa Norræns samstarfs (Álandseyjum)
  Norðurlandaskrifstofa, norrænt samstarf (IS)
  Utanríkisráðuneytið, norrænt samstarf (FI)
  Utanríkisráðuneytið, norrænt samstarf (NO)
  Utanríkisráðuneytið, norrænt samstarf (SE)
  Utanríkisráðuneytið, skrifstofa ráðherra norræns samstarfs (DK)
  Sérfræðingahópur um sjálfbæra þróun
  Sérfræðingahópurinn skal veita norrænu samstarfsnefndinni og samstarfsráðherrunum ráðgjöf um sjálfbæra þróun.
  Til stofnunar
  Norræn ráðgjafarnefnd um málefni Norðurslóða, NRKA
  Í tengslum við að samþykkt var ný norræn samstarfsáætlun um málefni Norðurslóða árið 2002 var sett á fót Norræn ráðgjafarnefnd um málefni norðurslóða, NRKA. Norræn ráðgjafarnefnd um málefni Norðurslóða er skipuð norrænum fulltrúum í Norðurskautsráðinu ásamt fulltrúum frá Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum. Hlutverk NRKA gagnvart Norrænu ráðherranefndinni er að vera samstarfsráðherrunum og Norrænu samstarfsnefndinni til ráðgjafar um málefni Norðurslóða.
  Til stofnunar
  Skrifstofa Sérfræðinganefndar um Norðurslóðir
  Stjórnsýsluhindranaráðið
  Stjórnsýsluhindranaráðið er pólitískt skipuð nefnd sem norræn stjórnvöld hafa falið að greiða fyrir frjálsri för einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlanda. Stjórnsýsluhindranaráðið hóf störf árið 2014. Fulltrúar landanna skiptast árlega á að gegna formennsku í Stjórnsýsluhindranaráðinu á sama hátt og hjá Norrænu ráðherranefndinni. Formaður Stjórnsýsluhindranaráðs á að leiða starfið í samvinnu við framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar.
  Til stofnunar
  Gränshinderarbete
  Vinnan við að uppræta stjórnsýsluhindranir er mikilvægt samstarfssvið Norðurlandanna og er liður í því að ná markmiðum forsætisráðherranna um að Norðurlöndin verði samþættasta svæði í heimi. Starfið er unnið af Stjórnsýsluhindranaráðinu sem tók til starfa í janúar 2014. Samfara endurnýjuðu umboði Stjórnsýsluhindranaráðsins frá ársbyrjun 2018 er markmið nefndarinnar að uppræta á ári hverju 8-12 stjórnsýsluhindranir á sviði vinnumála, félagsmála, menntamála og í atvinnulífinu.
  Til stofnunar
  Informationstjenester

  Informationstjenester under MR-SAM

  Til stofnunar
  Landamæraþjónustan
  Landamæraþjónustan er rekin í samstarfi sænskra og norskra stjórnvalda. Starfsemi landamæraþjónustunnar felst aðallega í því að svara fyrirspurnum einstaklinga og fyrirtækja sem stunda einhvers konar starfsemi sem teygir sig yfir landamærin.
  Til stofnunar
  Info Norden
  Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar Tilgangurinn með þessari þjónustu er að auðvelda fólki að flytja sig yfir landamæri á Norðurlöndunum.
  Til stofnunar
  Norðurlönd í brennidepli
  Norðurlöndin í brennidepli fjalla um mál á döfinni þjóðlöndunum út frá norrænu sjónarhorni. Skrifstofur Norðurlandanna í brennidepli, Norden i Fokus, standa fyrir námskeiðum og sýningum um mál á döfinni sem varða stjórnmál, umhverfismál, atvinnulíf og menningu. Markhópar skrifstofunnar eru embættismenn, stjórnmálamenn, blaða- og fréttamenn og hagsmunasamtök.
  Til stofnunar
  Norræna upplýsingaskrifstofan á Suður-Jótlandi / í Suður-Slésvík
  Hlutverk norrænu upplýsingaskrifstofunnar er að samhæfa norræna starfsemi á Suður-Jótlandi og upplýsa um norrænt samstarf. Skrifstofan miðlar norrænni menningu með ýmiss konar starfsemi á landamærasvæðinu, meðal annars með heimsóknum norrænna rithöfunda, listsýningum, tónleikaröðum, leshringjum og ferðalögum um Norðurlönd. Skrifstofan hefur jafnframt það hlutverk að auka þekkingu um Suður-Jótland og Suður-Slésvík á Norðurlöndum.
  Til stofnunar
  Landamæraþjónusta á Norðurkollu
  Landamæraþjónusta á Norðurkollu hefur þekkingu á stjórnsýsluhindrunum, veitir upplýsingar, ráðleggur einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum sem starfa þvert á landamæri Finnlands og Svíþjóðar og Finnlands og Noregs. Auk þess vinnur Landamæraþjónustan að því að ryðja úr vegi stjórnsýsluhindrunum.
  Til stofnunar
  Øresunddirekt
  Øresunddirekt er upplýsingaþjónusta sem miðlar opinberum upplýsingum frá yfirvöldum til einstaklinga og atvinnulífs á Eyrarsundssvæðinu. Undir Øresunddirekt heyrir vefritstjórn sem staðsett er í Kaupmannahöfn og upplýsingamiðstöð á Hjälmaregatan 3 i Malmö. Á upplýsingamiðstöðinni í Malmö eru starfsmenn frá vinnumiðlun (Arbetsförmedlingen), almannatryggingum (Försäkringskassan), lénsstjórninni (Länsstyrelsen) og skattayfirvöldum (Skatteverket) sem veita opinberar upplýsingar með hliðsjón af aðstæðum á Eyrarsundssvæðinu.
  Til stofnunar
  Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK)
  NORDBUK veitir ráðgjöf og samhæfir starf að málefnum barna og ungmenna innan Norrænu ráðherranefndarinnar.
  Til stofnunar
  Skrifstofa NORDBUK
  Norrænt starfsmannaskiptakerfi (NORUT)
  Starfsmannaskipti gefa ríkisstarfsfólki kost á að kynna sér stjórnsýslu annars staðar á Norðurlöndum en í heimalandinu. Styrkjunum er skipt árlega niður á löndin, einnig Álandseyjar, Færeyjar og Grænland, en umsjón með þeim hefur hópur tengiliða frá öllum löndunum, einnig Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.
  Til stofnunar
  Ráðherranefndir
  Norræna ráðherranefndin um vinnumál (MR-A)
  Samstarf ríkisstjórna Norðurlanda á sviði atvinnu- og vinnumarkaðsmála, vinnuumhverfis og vinnuréttar er undir stjórn atvinnu- og vinnumarkaðsráðherra Norðurlanda sem jafnframt sitja í Norrænu ráðherranefndinni um vinnumál.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um sjálfbæran hagvöxt (MR-VÆKST)
  Norræna ráðherranefndin um stafræna væðingu 2017-2024 (MR-DIGITAL)
  Norrænu samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) ákváðu þann 22. júní 2017 að stofna sértæka ráðherranefnd um stafræna væðingu (MR-DIGITAL) fyrir tímabilið 2017–2024. Ráðherranefndin um stafræna væðingu verður skipuð einum ráðherra frá hverju landi, einnig Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi. Eftirfarandi ráðherrar eru útnefndir í ráðherranefndina um stafræna væðingu (MR-DIGITAL)
  Til stofnunar
  Embættismannanefndir
  Norræna ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt (MR-FJLS)
  Norræna ráðherranefndin um dómsmál (MR-JUST)
  Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á sviði löggjafarmála fer fram undir stjórn norrænu dómsmálaráðherranna, sem saman mynda MR-JUST. Löggjafarsamstarfið er tæki í starfi sem miðar að því að skapa sameiginlegar grundvallarreglur í löggjöf Norðurlandanna.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um menningarmál (MR-K)
  Menningarmálaráðherrar Norðurlandanna og Færeyja, Grænlands og Álandseyja bera ábyrgð á norrænu menningarsamstarfi innan Norrænu ráðherranefndarinnar. Meginmarkmiðið er meðal annars að stuðla að fjölbreytni í listtjáningu og kynna listamenn og störf þeirra.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM)
  Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á sviði jafnréttismála fer fram undir stjórn ráðherra jafnréttismála, sem saman mynda MR-JÄM. Sameiginleg menning, saga og lýðræðislegar hefðir Norðurlanda hafa gert okkur kleift að byggja upp náið og gagnlegt samstarf um jafnréttismál.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um umhverfis- og loftslagsmál (MR-MK)
  Norræna ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál (MR-S)
  Samstarfi norrænu ríkisstjórnanna á sviði félags- og heilbrigðismála er stjórnað af norrænu félags- og heilbrigðisráðherrunum, sem saman mynda MR-S. Norræna samstarfið á sviði félags- og heilbrigðismála byggir á sameiginlegum gildum, en þau eru undirstaða norræna velferðarlíkansins.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir (MR-U)
  Samstarfi norrænu ríkisstjórnanna um menntamál og rannsóknir er stýrt af norrænu ráðherrunum sem fara með málefni menntamála og rannsókna, en saman mynda þeir ráðherranefndina um menntamál og rannsóknir (MR-U). Ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir á að beita sér fyrir því að Norðurlöndin verði í fararbroddi hvað varðar þekkingu og samkeppnishæfni.
  Til stofnunar
  Norræna ráðherranefndin um efnahags- og fjármál (MR-FINANS)
  Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á sviði efnahags- og fjármála fer fram undir stjórn norrænu fjármálaráðherranna, sem saman mynda Norrænu ráðherranefndina um efnahags- og fjármál (MR-FINANS). MR-FINANS fundar einu sinni á ári til að ræða þau svið fjármálastefnu þar sem meiri ávinningur hlýst af norrænu samstarfi en ef löndin störfuðu hvert í sínu lagi.
  Til stofnunar
  Embættismannanefndir
  Embættismannanefndir
  Vinnuhópar og nefndir
  Framkvæmdastjórinn
  Hlutverk framkvæmdastjórans og frumkvæðisrétturinn Ríkisstjórnir Norðurlanda tilnefna framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar. Hlutverk hans er að stjórna starfi skrifstofunnar. Starf formennskulandsins og framkvæmdastjórans lýtur leiðbeinandi reglum sem Norræna samstarfsnefndin (NSK) hefur mótað en samkvæmt starfsreglum Norrænu ráðherranefndarinnar hefur framkvæmdastjórinn rétt og skyldu til að taka sjálfur frumkvæði, sé það talið nauðsynlegt til að þróa samstarfið. Þetta er nefnt frumkvæðisréttur og gildir um allt starf skrifstofunnar. Skrifstofan gegnir með öðrum orðum ekki einungis óvirku hlutverki við skipulag á framkvæmd ákvarðana sem teknar eru í ráðherra- og embættismannanefndunum. Hún á jafnframt sjálf að gera tillögur og taka virkan þátt í að knýja norrænt samstarf fram á við.
  Til stofnunar
  Formennskuland Norrænu ráðherranefndarinnar
  Formennska Danmerkur 2020
  Samtaka um framtíðarlausnir. Svo hljóðar yfirskriftin sem lýsir keppikefli væntanlegrar formennsku Danmerkur auk Grænlands og Færeyja í Norrænu ráðherranefndinni árið 2020. Formennskulandið vill hrinda í framkvæmd framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar 2030: Norðurlönd eiga að verða sjálfbærasta og samþættasta svæði heims.
  Til stofnunar
  Formennska Íslands 2019
  Ungt fólk, sjálfbær ferðaþjónusta og lífríki hafsins eru þau málefnasvið sem Ísland hefur sett í forgang í formennskuáætlun sinni í Norrænu ráðherranefndinni fyrir árið 2019. Meðal formennskuverkefna eru verkefni er varða forgangsmálefni á Norðurlöndum, á borð við jafnrétti, stafræna þróun og sjálfbæra þróun, ásamt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.
  Til stofnunar
  Formennskuáætlun Svíþjóðar 2018

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd fyrir alla eru einkunnarorð Svía þegar þeir taka við formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 2018. Stafræn væðing er rauður þráður í formennskuáætluninni.

  Til stofnunar
  Formennska Norðmanna 2017
  Norðmenn fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni árið 2017. Formennska Norðmanna leggur áherslu á Norðurlönd á umbreytingaskeiði, Norðurlöndum í heiminum og Norðurlönd í Evrópu.
  Til stofnunar
  Formennska Finna 2016
  Finnar fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni árið 2016. Meginþemu formennsku Finnlands eru vatn, náttúra og mannfólk.
  Til stofnunar
  Formennska Dana 2015
  Vöxtur, velferð og gildi, ásamt málefnum norðurslóða, eru meginþemu í formennskuáætlun Dana fyrir Norrænu ráðherranefndina árið 2015.
  Til stofnunar
  Formennska Íslands 2014
  Grænt hagkerfi og trygging norræna velferðarþjóðfélagsins eru í öndvegi í formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni árið 2014.
  Til stofnunar
  Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar
  Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið (HRAJ)
  Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið sér um mannaráðningar, starfsmannaþróun og starfsmannahald. Einnig sér sviðið um þjónustu á sviði upplýsingatæki, mótttöku og húsvörslu. Auk stjórnsýslustarfa samhæfir sviðið og undirbýr fundi Norrænu ráðherranefndarinnar um dómsmál (MR-JUST).
  Til stofnunar
  Menningar- og auðlindasvið (KR)
  Menningar- og auðlindasvið samræmir norrænt samstarf á sviði Norrænu ráðherranefndarinnar um menningu (MR-K): lista- og menningarverkefni, fjölmiðlar og norrænu húsin; samstarfsráðherranna (MR-SAM): málefni barna og ungmenna (Norræna barna- og ungmennanefndin); Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM): jafnréttismál og LGBTI; Norrænu ráðherranefndarinnar um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt (MR-FJLS): fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli, skógrækt og ný norræn matargerð.
  Til stofnunar
  Deild þekkingar og velferðar (KV)
  Þekkingar- og velferðardeildin vinnur að málum sem tengjast menntun, rannsóknum og félagsmálum, þar á meðal heilbrigðis- og velferðarmálum. Hún vinnur einnig með atvinnumál. Deildin hefur yfirumsjón með norrænu tungumálasamstarfi og annast þverfaglegt samstarf um aðlögunarmál fyrir hönd samstarfsráðherranna.
  Til stofnunar
  Deild hagvaxtar og loftslagsmála (VK)
  Deild hagvaxtar og loftslagsmála samræmir norrænt samstarf á sviði atvinnu-, orku- og byggðamála (MR-VÆKST), umhverfismála (MR-MK), stafvæðingar (MR-DIGITAL) og efnahags- og fjármálastefnu (MR-FINANS).
  Til stofnunar
  Skrifstofa framkvæmdastjórans (NMR)
  Upplýsingasvið (KOMM)
  Á sviðinu starfa auk deildarstjórans, upplýsingaráðgjafar, vefstarfsmenn, túlkar, þýðendur, útgáfustarfsmenn, skrifstofufólk, verkefnaráðnir starfsmenn og námsmenn í hlutastörfum. Störf þeirra felst í samskiptum og upplýsingagjöf fyrir Norðurlandaráð og Norrænu ráðherranefndina jafnt til skamms sem og langs tíma.
  Til stofnunar
  Útgáfudeildin
  Útgáfudeildin er forlag skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. Árlega koma út um 200 rit. Í hluta ritanna er greint frá niðurstöðum rannsóknaverkefna sem fjármögnuð eru að hluta eða öllu leyti af Norrænu ráðherranefndinni, hluti ritanna á uppruna sinn á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar en það eru til dæmis stefnumótanir, aðgerðaáætlanir og greiningar. Útgáfudeildin veitir ráðgjöf um hvort tveggja útgáfu og hönnunarstaðla Norrænu ráðherranefndarinnar. Hægt er að hlaða öllum ritum ókeypis niður á www.norden.org/NordPub.
  Til stofnunar
  Túlkunar- og þýðingasvið

  Túlkunar- og þýðingasvið (Tolk) hefur meginumsjón með þýðingum og túlkun fyrir Norrænu ráðherranefndina og Norðurlandaráð. Á sviðinu starfa fjórir ráðgjafar og einn verkefnastjóri.

  Til stofnunar
  Vefdeildin
  Vefritstjórnin ber ábyrgð á stafrænni stefnumótun og daglegum rekstri og þróun vefsvæðisins www.norden.org, samfélagsmiðlum og myndskeiðum. Ritstjórnina skipa vefstjóri, vefráðgjafi, þróunarstjóri vefsins og þrír nemendur. Ef spurningar vakna varðandi vefsvæðið má leita til ritstjórnarinnar í gegnum webredaktionen@norden.org
  Til stofnunar
  Eystrasaltsskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar
  Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Eistlandi
  Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er að fylgjast með nýjustu straumum og koma auga á sóknarfæri í samstarfi Eistlands og Norðurlandanna, m.a. gegnum skoðanaskipti við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan er einnig fulltrúi „þess norræna“ á breiðum vettvangi og stuðlar að auknu norrænu samstarfi í Eistlandi.
  Til stofnunar
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnari í Lettlandi
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Lettlandi heyrir undir Norrænu ráðherranefndina. Meginverkefni skrifstofunnar að að efla og auka samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjann í Lettlandi.. Skrifstofan er í nánu samstarfi við sendifulltrúa Norðurlandanna í Lettlandi og stendur fyrir sameiginlegum norrænum viðburðum, auk þess að fylgjast með stefnum, straumum og tækifærum sem felast í samstarfinu.
  Til stofnunar
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Litháen
  Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er fylgjast með og finna nýjar leiðir til samstarfs Litháen og Norðurlandanna, starfið er unnið í samstarfi við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan stuðlar einnig að kynningum á því sem er "norrænt" og að því að auka norrænt samstarf við Litháen
  Til stofnunar
  Fjármáladeild (EKONOMI)
  Fjármáladeildin annast almenna fjármálastjórn ásamt því að hafa umsjón með fjárúthlutun (til verkefna, áætlana, samstarfsaðila og norrænna stofnana). Deildin er ábyrg fyrir ársreikningum, fjárhagsáætlunum, launum, skattamálum og útgjöldum Norrænu ráðherranefndarinnar, Norðurlandaráðs og Norræna menningarsjóðsins.
  Til stofnunar