Svona ferðu að því að sækja um styrk frá Norrænu ráðherranefndinni

Ár hvert eru mörg hundruð verkefni unnin innan vébanda Norrænu ráðherranefndarinnar. Til þess að verkefni geti fengið styrk frá Norrænu ráðherranefndinni er mikilvægt að það gagnist Norðurlöndunum, Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

Verkefnin eru á mörgum sviðum en eiga það öll sameiginlegt að hafa norrænt notagildi og tengjast framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar. Meirihluti verkefnanna er unninn af stofnunum sem kallaðar eru stjórnsýslustofnanir, aðallega ríkisstofnunum víðs vegar um Norðurlönd, sem hafa umsýslu með verkefnum eða áætlunum fyrir hönd Norrænu ráðherranefndarinnar. Á fáeinum sviðum eru verkefni fjármögnuð beint frá Norrænu ráðherranefndinni eftir auglýsingu.

Öll verkefni eru unnin eftir pólitískar umræður í ráðherranefndum eða embættismannanefndum. Úthlutun er ákvörðuð af nefndunum eða á grundvelli umsóknarkerfis og auglýsinga. Hér má sjá núverandi fjármögnunarmöguleika:

Athugið að við getum ekki tekið við beinum umsóknum.

Skilmálar

Öll verkefni sem hljóta styrk þurfa að uppfylla skilmála Norrænu ráðherranefndarinnar. Hér að neðan eru taldir upp almennir skilmálar sem eiga við um öll verkefni. Að auki kunna sértakir skilmálar að eiga við ákveðin verkefni og auglýsingar.

Tenging við stefnumótunarvettvang Norrænu ráðherranefndarinnar

Verkefni sem hljóta norrænt fjármagn skulu tengjast framtíðarsýn, framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar.

Í norrænu samstarfi er unnið eftir Framtíðarsýn okkar 2030 – Norðurlönd eiga að verða sjálfbærasta og samþættasta svæði í heimi.

Það þýðir að við vinnum að:

  • Samkeppnishæfum Norðurlöndum: Saman ætlum við að efla grænan hagvöxt byggðan á þekkingu, nýsköpun, hreyfanleika og stafrænni samþættingu.
  • Græn Norðurlönd: Saman ætlum við að greiða fyrir grænum umskiptum í samfélögum okkar og vinna að kolefnishlutleysi og sjálfbæru hringrásarhagkerfi og lífhagkerfi.
  • Félagslega sjálfbær Norðurlönd: Saman ætlum við að efla samfellt svæði án aðgreiningar þar sem jafnrétti ríkir og sem byggist á sameiginlegum gildum og öflugri menningu og velferð.

Hver og ein ráðherranefnd er svo með eigin áætlanir, stefnumótun og verkefni sem endurspegla hina pólitísku sýn. Auk þess gildir þverfagleg stefnumótun um sjálfbærni, jafnrétti og börn og ungmenni.

 

Þrjú norræn ríki taki þátt

Að minnsta kosti þrjú eftirfarandi landa skulu koma að hverju verkefni: Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Ísland, Finnland, Færeyjar, Grænland eða Álandseyjar. Í stað einhvers norrænu landanna getur komið að minnsta kosti eitt land utan Norðurlanda. Með aðkomu er átt við þátttöku í stýringu eða framkvæmd verkefnisins.

Að verkefnið leggi til norrænt notagildi

Verkefnin eiga að stuðla að norrænu notagildi. Verkefni telst stuðla að norrænu notagildi ef:

  • það felst virðisauki í því að verkefnið sé unnið í samstarfi á milli norrænu landanna, og 
  • norrænu löndin njóta góðs af árangri verkefnisins

Framgangur verkefna

Til þess að auðvelda greinargerð vegna verkefnisins er ferlinu skipt upp í þrjá hluta. Á eftirfarandi síðum má nálgast frekari upplýsingar um hvern hluta og hvaða gögn þarf til að geta lokið hverju skrefi. Veldu þann kost sem best á við um þitt verkefni:

Nánari upplýsingar um öll stig í framgangi verkefnis er að finna í leiðbeiningum okkar.

Skjal á skandinavísku:

Fyrir verkefni sem lúta rammasamningi

Ef rammasamningur gildir um verkefnið þýðir það að gera skuli grein fyrir því árlega eftir sameiginlegu sniðmáti. Fyrir árslok hvert ár eru sendar leiðbeiningar um ársskýrslu vegna þeirra verkefna sem lúta rammasamningi.

Umsjón með verkefnum

Verkefnagáttin er fyrir verkefni sem þegar hafa hlotið styrk frá Norrænu ráðherranefndinni Hér hefurðu umsjón með yfirstandandi verkefni. Þú færð notandanafn og lykilorð hjá skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar.

Hægt er að lesa nánar um verkefnagáttina í handbókinni okkar.

Skjal á skandinavísku:

Skjal á ensku:

Verkefnagagnagrunnur Norrænu ráðherranefndarinnar

Í verkefnagagnagrunni Norrænu ráðherranefndarinnar er hægt að lesa um þau verkefni sem síðast hafa verið uppfærð og leita að yfirstandandi aðgerðum.