Árni Þór Sigurðsson (VG) (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
223
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dagsetning

Jeg vil takke minister Katrin Jakobsdòttir for hennes redegjørelse om dette forslaget. Den venstresosialistiske grønne gruppen støtter forslaget helt og holdent. Jeg vil spesielt understreke det som framkom i Högni Høydals tale da han som talsperson for Kultur- og utdanningsutvalget gjorde rede for at det i utvalget og i utvalgets møte med ministrene i går framkom et ønske om å starte allerede i 2013. Dette er mulig å gjøre ettersom alt er på plass ifølge de opplysningene som vi har. Selv om det i selve forslaget er snakk om 2014, mener vi at vi kan starte med et pilotprosjekt allerede i 2013. Vi oppfordrer spesielt Presidiet til å ta dette opp på sitt desember-møte, slik at det kan iverksettes og bli en del av prisutdelingen i 2013.

Vi mener at det er viktig å løfte barne- og ungdomslitteraturen på denne måten. Det er helt riktig som det er blitt sagt i diskusjonen om dette, at man selvfølgelig kan diskutere hva som er den riktige måten å løfte barne- og ungdomslitteraturen på – om det er en pris eller en annen form. Vi har nå en del priser, og det er en form som vi i Nordisk råd har valgt på forskjellige områder. Vi mener at barne- og ungdomslitteraturen hører hjemme i den formen, derfor støtter vi forslaget.