Göran Montan (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
227
Notandi
Dagsetning

Herr president! Det har från den här talarstolen redan framförts kraftiga och övertygande argument för att ett pris till barn- och ungdomslitteraturen i Norden ska instiftas. Kultur- och utbildningsutskottet är enigt i den här frågan och vi känner stor entusiasm.

Frågan har uppkommit om när det här priset skulle delas ut för första gången. Jag vill gärna kraftigt understryka vad utskottets talesman i frågan, Høgni Høydal, har sagt om när det här priset skulle delas ut för första gången. Eftersom den svenska kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth har varit starkt drivande i den här frågan skulle det ju glädja ett svenskt hjärta om priset kunde delas ut redan nästa år, 2013, som är året för det svenska ordförandeskapet. Dock kommer priset rent fysiskt inte att delas ut i Sverige utan i Norge där vi har stora förhoppningar om att för första gången nå ut till mångt fler än som får plats i de vackra salar där vi brukar sitta och titta på när litteraturpristagare och andra pristagare får ta emot sina utmärkelser.

Det finns långtgående planer på att involvera Norsk rikskringkasting. Vi hoppas naturligtvis att det pilotprogram som skulle sändas kommer att sprida sig, utgöra norm för de närmaste åren och vara som man säger en "fælles"-sändning över hela Nordens public service-bolag.