Arja Juvonen (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
78
Notandi
Speaker role
Nordisk Frihed
Dagsetning

Arvoisa presidentti! Hyvät kuulijat! Tämä teidän jäsenehdotuksenne on hyvä ja nostaa esiin nuoret ja ne, jotka tarvitsevat aikuisten ihmisten silmiä ja korvia, nuoret ja heidän pahoinvointinsa. On hyvä, jos verkkomaailmassa pystymme myös jollakin tavalla puuttumaan kiusaamiseen ja pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin.

Sanoin tuossa sanan ”kiusaaminen”, joka on hyvinkin yleistä, varsinkin koulukiusaaminen, ja kysyisin, millä tavalla mahdollisesti tähän asiaan voitaisiin puuttua. Mitä tulee vielä varsinkin nuorten yksinäisyyteen, jonka nostitte myös esille tässä puheenvuorossanne, niin vaikka tässä verkkopalveluja nyt esitetään, on myös aika tärkeää kohdata ihminen ja puhua jollekin näistä ongelmista.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Bästa åhörare! Ert medlemsförslag är bra och lyfter fram ungdomarna och dem som behöver de vuxnas ögon och öron, ungdomarna och deras illamående. Det är bra om vi i online-världen på något sätt kan motarbeta mobbning, illamående och mentala problem. Jag nämnde mobbningen som är mycket vanlig speciellt i skolorna, och min fråga gäller vad vi eventuellt kunde göra åt den. När det gäller ensamhet bland unga, som ni också tog upp i ert anförande, är det viktigt att kunna möta människor och tala om dessa problem, även om detta förslag gäller nättjänster.