Juho Eerola (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
109
Notandi
Speaker role
Nordisk Frihed
Dagsetning

Vastaan edustaja Tuomiojalle tähän, että jos tämä hanke nyt torpedoitaisiin, niin uskon sen pikemminkin lisäävän turvallisuuspoliittisia uhkia Itämerellä.

Skandinavisk oversettelse:

Mitt svar till ledamot Tuomioja är att om detta projekt nu torpederas så tror jag att det snarare ökar de säkerhetspolitiska hoten på Östersjön.