Hans Wallmark (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
131
Notandi
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Dagsetning

God morgon och hyvää houmenta allesammans! Vänligen inta era platser så att vi kan påbörja dagens förhandlingar. Vi börjar nu med årets frågetimme. Denna gång är temat arbetsmarknad. Vi har därför Finlands arbetsminister Jari Lindström här på plats – välkommen! Vi har Ålands vice lantråd Camilla Gunell på plats. Hon ansvarar bland annat för arbetsmarknadsfrågor. Under maximalt en timme kommer de nu tillsammans att besvara medlemmarnas frågor rörande det nordiska arbetsmarknadssamarbetet.

Medlemmarna ställer frågor från sina respektive platser, och de två ministrarna svarar från sina respektive platser. Vi använder alltså inte talarstolen under frågetimmen. Jag vill påminna om att frågeställarna har en minut på sig att ställa sina frågor, och ministrarna har två minuter på sig för att svara. Presidenten kan ge frågeställarna ordet för en möjlig kort tilläggsfråga, och då kan ni markera det på lämpligt sätt. Alla som önskar ställa en fråga utöver dem som partigrupperna redan på förhand har anmält – varje partigrupp har i förhand anmält en talare – ombeds att trycka på knappen för ”önskar ordet” på era skärmar nu. Det kommer då att registreras, och ni kommer att få ordet efter hand.